Στην Κομισιόν η μονίμως αποσυρόμενη τροπολογία για τη διαφάνεια στις συμβάσεις του ΟΠΑΠ

1.3.13

Η τροπολογία που αποσύρθηκε για μια ακόμα φορά χθες, που προβλέπει τη δυνατότητα των συμμετεχόντων στη διαδικασία αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ να λάβουν γνώση των απόρρητων συμβάσεων που έχει υπογράψει ο ΟΠΑΠ, θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE). Η τροπολογία θέτει το σοβαρό πρόβλημα διαφάνειας στην εξέλιξη της αποκρατικοποίησης του ΟΠΑΠ, λόγω των εμποδίων....


...που μπαίνουν στην πρόσβαση των ενδιαφερομένων που έχουν προκριθεί, να εξετάσουν όλα τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού, μέσω της διαδικασίας της “αίθουσας πληροφοριών” (data room) που τους παρέχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ο Θόδωρος Σκυλακάκης , με αφορμή την απόσυρση σχετικής τροπολογίας από την ελληνική Βουλή, απευθύνει το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι οι αποκρατικοποιήσεις αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο του  Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, η εφαρμογή του οποίου παρακολουθείται από την ΕΕ. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε σχετικά:

«Χωρίς πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε όλα τα οικονομικά στοιχεία του ΟΠΑΠ, δεν μπορεί να διαμορφωθεί η βέλτιστη τιμή για τον διαγωνισμό αυτό και δημιουργείται έτσι ένα πολύ σοβαρό θέμα διαφάνειας  σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις.»

Αναλυτικά στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη, αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Ελληνικό Τύπο σχετικά με την αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ,  "τα σχήματα που έχουν προκριθεί στη δεύτερη φάση έχουν κληθεί να προχωρήσουν σε έλεγχο της εταιρείας μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (data room). Καθώς, όπως αποδείχθηκε, στους ενδιαφερόμενους δεν δόθηκε το σύνολο των στοιχείων αναφορικά με κρίσιμες συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Οργανισμός, όπως για παράδειγμα αυτή για την ανάληψη των Κρατικών Λαχείων..., διατυπώθηκαν προς το ΤΑΙΠΕΔ έντονες αντιδράσεις."

Η κυβέρνηση απέσυρε τελικά σχετική τροπολογία η οποία θα "παρείχε στο ΤΑΙΠΕΔ τη δυνατότητα , να αξιώνει από τις διοικήσεις των ΔΕΚΟ και των άλλων εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος στο πλαίσιο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, «όλες εν γένει τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και τη δραστηριότητα των εταιρειών αυτών, αποκλειστικά και μόνον προς εξυπηρέτηση του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιρειών, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης»."

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η  Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο στην εφαρμογή των εν λόγω πολιτικών κατά την τακτική εξέταση που διενεργείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας, ότι τα σχετικά έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή δημόσιου χρέους που αφορά πλέον κατά κύριο λόγο τον επίσημο τομέα και ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός συνεχίζεται χωρίς τη πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία, θεωρεί η Επιτροπή ότι μπορεί να γίνει σωστά η αποτίμηση και να βελτιστοποιηθεί συνεπώς η τιμή του ΟΠΑΠ, χωρίς πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα σχετικά στοιχεία;