Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώληση της ΑΤΕ Βank Romania

18.4.13

Παραθέτω τη σχετική ανακοίνωση:

Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε σήμερα συμφωνία με τον κύριο Dorinel Umbrarescu, επικεφαλής επιχειρηματικού ομίλου με κύρια δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών στη Ρουμανία, για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania S.A. έναντι ποσού €10,3 εκατ.

Η εν λόγω μεταβίβαση θα......υλοποιηθεί αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ATE Bank Romania και η εισφορά αυτών στην Piraeus Bank Romania S.A. H συμφωνία υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Αναρωτιέμαι πως θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν είχαν υλοποιηθεί κάποιες τόσο απλές κινήσεις στα χρόνια που το Κράτος διατηρούσε τον έλεγχο της Αγροτικής Τράπεζας.