ΕΚΠΑ: Διχασμός για την απόφαση Πελεγρίνη να διαθέσει χρήματα του ιδρύματος στην ΑΜΚ της ΕΤΕ

4.6.13

Σημαντικές αναταράξεις προκαλεί στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου Αθηνών η προσωπική απόφαση του πρύτανη Θεοδόση Πελεγρίνη να διαθέσει περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος για την αμφιλεγόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθηγητής του MIT κ. Μπερτσιμάς φαίνεται ότι διατυπώνει σοβαρές......ενστάσεις για τις επιλογές του κ. Πελεγρίνη για τις οποίες ο κ. Πελεγρίνης επιμένει να μην λογοδοτεί.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχετική επιστολή του κ. Μπερτσιμά την οποία δημοσιεύει σήμερα ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή:


– Το Συμβούλιο ενημερώθηκε στις 10/5/2013 ότι η Σύγκλητος στις 18/4/2013 αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του ΕΚΠΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Εθνικής Τράπεζας. Στην απόφαση της Συγκλήτου αναφέρεται ότι το ποσό συμμετοχής στην ΑΜΚ θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) για τις μετοχές που κατέχει η ιδία περιουσία του Πανεπιστημίου και για τα κληροδοτήματα θα καλυφθεί από τα διαθέσιμα του κάθε κληροδοτήματος εφόσον υπάρχουν. Ζητήσατε με το έγγραφό σας από το Συμβούλιο να ενεργήσει «για τα καθ’ υμάς». Δυστυχώς, δεν διαβιβάσατε στο Συμβούλιο την εισήγηση με βάση την οποία ελήφθη η απόφαση, ούτε τα πρακτικά της συνεδρίασης ούτε την απόφαση του Ειδικού Οργάνου του ΕΛΚΕ, τα υπηρεσιακά σημειώματα και τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες έπρεπε να προβεί το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει την περιουσία του.

– Το Συμβούλιο στις 14/5/2013 σάς ζήτησε αρμοδίως και εγγράφως τα ανωτέρω, καθώς και πλήρη ενημέρωση για τα περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος (μετοχές σε τράπεζες, ομόλογα, διαθέσιμα ΕΛΚΕ κ.λπ.) προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει τις αρμοδιότητές του. Eως σήμερα δεν έχετε αποστείλει τα ανωτέρω στοιχεία. Παρόμοιο αίτημα χορήγησης οικονομικών στοιχείων των κληροδοτημάτων σάς είχε και προηγουμένως ζητηθεί (13/3/13) επισήμως. Επιπροσθέτως, αντίστοιχο αίτημα για ενημέρωση του Σ.Ι. περί οικονομικών θεμάτων επανέλαβα τόσο στις 2/4/2013 όσο και στις 30/4/2013 με έγγραφά μου.

– Καίτοι έχει παρέλθει διάστημα 2,5 μηνών από το πρώτο σχετικό έγγραφο, καμία ουσιαστική πληροφόρηση για οικονομικά στοιχεία δεν έχετε αποστείλει στο Συμβούλιο. Αρχικά παραπέμψατε το Συμβούλιο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου για ενημέρωση περί μέρους των

κληροδοτημάτων και στη συνέχεια, την 13η και 17η Μαΐου 2013, προβήκατε σε απλή κοινοποίηση των αιτημάτων μας προς υπηρεσίες του Ιδρύματος ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία που ζητήθηκαν.

– Το Συμβούλιο αξιολογεί ως εξαιρετικά σοβαρά τα ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος και σας καλεί να παράσχετε στο Συμβούλιο άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες.

– Επιπλέον, κατά τη συνεδρίαση του Σ.Ι. στις 28/5/2013 μάς ενημερώσατε ότι στις 27/5/2013 πουλήθηκαν όλα τα δικαιώματα των μετοχών της Alpha Bank, ενώ, αντιθέτως, στην απόφαση της Συγκλήτου της 24/5/2013, την οποία μου αποστείλατε μετά το πέρας της συνεδρίασης του Συμβουλίου, παρά τους ενδεχόμενους νομικούς περιορισμούς περί δυνατότητας συμμετοχής μελών της γενικής κυβέρνησης στην ΑΜΚ των τραπεζών, καταγράφεται ότι αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών διά της ιδίας περιουσίας του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha Bank με την αγορά μετοχών από την πώληση ανάλογου αριθμού δικαιωμάτων.

Και ο κ. Μπερτσιμάς ολοκληρώνει την επιστολή του λέγοντας στον κ. Πελεγρίνη ότι ύστερα από όλα αυτά «το Συμβούλιο, μη έχοντας επαρκή πληροφόρηση, δεν δύναται να τοποθετηθεί επί του θέματος της αύξησης μετοχικών κεφαλαίων τραπεζών»...