7 προτάσεις για τη Διαύγεια

9.10.13

Του Χρήστου Δρούζια*

Τις τελευταίες ημέρες και με αφορμή ρύθμιση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για αλλαγές στο πρόγραμμα «Διαύγεια» υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από κόμματα, πολίτες, αλλά και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό, γιατί μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις του Ελληνικού Λαού, τέθηκε σε κίνδυνο.

Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα τονίζοντας με ανακοίνωση του ότι δεν θα δεχτεί καμία νομοθετική παρέμβαση που αποδυναμώνει τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τη διαφάνεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς το ίδιο ήταν που ψήφισε, εφήρμοσε, στήριξε και στηρίζει τη διαδικασία της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ», ως σημαντικό βήμα διαφάνειας στο δημόσιο βίο.Η διαύγεια αποτελεί, όπως προανέφερα, μια κατάκτηση του ελληνικού λαού και έχει ως σκοπό να καταστήσει υποχρεωτική την ανάρτηση των αποφάσεων της δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο.

Η πρωτοπορία της έγκειται στο ότι συνδέει την “ανάρτηση” των αποφάσεων της διοίκησης με την εκτελεστότητα τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν μία απόφαση δεν έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με μοναδικό αριθμό δημοσίευσης, γνωστό και ως ΑΔΑ (Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης), δεν είναι εκτελεστή και σε απλά λόγια δεν μπορεί να εφαρμοστεί.

Η βασική συνέπεια αυτής της απλής ρύθμισης είναι εξαιρετικά σημαντική:

Οι αποφάσεις αναρτώνται και είναι ευρέσιμες από τον οποιοδήποτε πολίτη ανά πάσα στιγμή με εξαιρετικά απλό τρόπο. Ο πολίτης μπορεί να βρει έτσι στοιχεία με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο στοιχεία που αφορούν από αποφάσεις διορισμών, μέχρι πληρωμές, προμήθειες και αναθέσεις. Επειδή η ανάρτηση αποτελεί στοιχείο της εκτελεστότητας της απόφασης, η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να αναρτά τις αποφάσεις. Διαφορετικά δεν μπορεί να τις εκτελέσει. Αυτό επιτρέπει την υλοποίηση βασικών αρχών της χρηστής διοίκησης, όπως είναι η διαφάνεια, λογοδοσία και η συμμετοχικότητα.

Την προηγούμενη εβδομάδα μέσω του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εισήχθηκε μία τροπολογία που επέφερε μια σειρά από αλλαγές στο Ν. 3861/2010, ανάμεσα στις οποίες δύο εξαιρετικά σημαντικές:

Πρώτον, αποσυνέδεσε την εγκυρότητα της απόφασης από την ανάρτησή της με ένα εξαιρετικά αμφίσημο λεκτικό. Δεύτερον, σε περίπτωση διαφοράς ανάμεσα στο αναλογικό πρωτότυπο της απόφασης και το ψηφιακό αντίγραφο (αναρτημένο), υπερίσχυε το αναλογικό.

Το πρόβλημα που προέκυψε και για το οποίο προκλήθηκαν τεράστιες αντιδράσεις είχε να κάνει με το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροπολογία ουσιαστικά καταργούσε έμμεσα τη Δι@υγεια, γιατί της αφαιρούσε τα δύο βασικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή την υποχρέωση της ανάρτησης σε όλες τις πράξεις και την ισχύ της ανάρτησης.

Συγκεκριμένα, με την πρώτη διάταξη επέτρεπε σε οποιοδήποτε όργανο της διοίκησης να αυτο-εξαιρεθεί από την υποχρέωση ανάρτησης. Θα μπορούσα δηλαδή να είμαι ένας δημόσιος φορέας και στο ίδιο το κείμενο της απόφασης να λέω ότι δε χρειάζεται να την αναρτήσω στο διαδίκτυο για να είναι έγκυρη. Με τη δεύτερη διάταξη επέτρεπε σε κάθε όργανο της διοίκησης να αναρτά «λανθασμένες» αποφάσεις χωρίς να επηρεάζει την εγκυρότητα της απόφασης.

Οι αντιδράσεις των πολιτών οδήγησαν το Υπουργείο να βγάλει ανακοίνωση και στη συνέχεια να προτείνει αλλαγές στην τροπολογία.

Πράγματι, η παρέμβαση περιόρισε τα προβλήματα, αλλά παραμένουν ανοικτά θέματα που εξακολουθούν να αποδυναμώνουν τη Δι@υγεια.

Ειδικότερα, το Υπουργείο προτείνει να μπορούν οι δημόσιες αρχές να επιλέγουν το χρόνο εγκυρότητας της απόφασης ανεξάρτητα από το χρόνο ανάρτησης. Αυτή η διατύπωση δε λύνει το πρόβλημα καθώς επιτρέπει την ύπαρξη «κενών διαστημάτων» εντός των οποίων έχει εκδοθεί εκτελεστή απόφαση της διοίκησης αλλά δεν έχει αναρτηθεί και άρα δεν είναι γνωστή. Διακινδυνεύεται έτσι ένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό διαφάνειας της Δι@υγειας. Το υπουργείο θα μπορούσε να ενισχύσει πραγματικά το θεσμό, εισάγοντας έναν πολύ απλό και λογικό κανόνα: «αυτό που αναρτάται είναι αυτό που ισχύει».

Σε μια εποχή κρίσης του πολιτικού συστήματος, θεσμοί σαν τη Διαύγεια, δεν χρειάζονται ρυθμίσεις που μειώνουν τον ρόλο και την αξία των αποτελεσμάτων που παράγει, αλλά προτάσεις που θα ενισχύουν και θα εκσυγχρονίζουν περαιτέρω τη λειτουργία της. Πόσο δε μάλλον, που την συγκεκριμένη αλλαγή δεν την απαιτεί κανένα μνημόνιο ή πρόγραμμα προσαρμογής.

Συνεπώς, ενίσχυση και εκσυγχρονισμός και όχι πίσω ολοταχώς αναφορικά με τέτοιους θεσμούς.

Ορισμένες προτάσεις που προέκυψαν, ως προϊόν συζήτησης και μιας πρώτης επεξεργασίας από τα μέλη-νέους επιστήμονες της Μονάδας Ανάπτυξης Πολιτικών του ΠΑΣΟΚ, τα οποία ασχολούνται με τα ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην περαιτέρω θεσμική θωράκιση και ενίσχυση του θεσμού της Διαύγειας.

Συγκεκριμένα:

1. Κατάργηση των περιπτώσεων του αρ. 2 και εισαγωγή γενικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όλες οι αποφάσεις ΟΛΩΝ των φορέων δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να είναι αναρτητέες για να είναι έγκυρες

2. Καθιέρωση της αρχής της ισχύος της αναρτημένης ψηφιακής απόφασης έναντι της αναλογικής και κατάργηση των δημοσιεύσεων περιλήψεων έναντι των κανονικών αποφάσεων, εκτός αν θίγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή υπάρχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.

3. Θεσμοθέτηση μηχανισμού με τον οποίο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα λάθη και τις παραλείψεις της δημόσιας διοίκησης σε σχέση με τις αποφάσεις της και η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να απαντά αιτιολογημένα

4. Επέκταση του προγράμματος Δι@υγειας στα κόμματα και στη βουλή.

5.Καθολική ενίσχυση της Διαφάνειας μέσω της επέκτασης της Δι@υγειας στον ιδιωτικό τομέα (Εισηγμένες, Εταιρίες που διαχειρίζονται δημόσιους πόρους).

6. Συνταγματική κατοχύρωση της Δι@υγειας στο πλαίσιο της επόμενης συνταγματικής αναθεώρησης

7. Προώθηση πρωτοβουλίας για την εφαρμογή ενός θεσμού αντίστοιχου με τη Δι@υγειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποτελέσει ουσιαστικό μέσο για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του Ευρωπαίου Πολίτη στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

*Ο Χρήστος Δρούζιας έχει σπουδάσει Μarketing & Επικοινωνία και είναι μέλος της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Matrix24.gr..