Ψηφιακή τηλεόραση: Τα βήματα που έγιναν επι Παπανδρεου-Παπαδήμου υπέρ του δημοσίου συμφέροντος

5.11.13

Του Δεσπότη Παναγιώτη

Το Μάρτιο του 2012 ψηφίστηκε επί κυβέρνησης Παπαδήμου και με Υπουργό τον Παντελή Καψη η τροποποίηση του ν.3592/2007 (νόμος Ρουσόπουλου) στις διατάξεις του για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.      

Η τροποποίηση, που βασίστηκε και ολοκλήρωσε την προεργασία που είχε γίνει επί κυβέρνησης Παπανδρέου, διασφάλιζε πλήρως το δημόσιο συμφέρον και τον υγιή ανταγωνισμό στην ψηφιακή εποχή. Αυτά δηλαδή που δεν εξασφαλίστηκαν ποτέ την περίοδο του αναλογικού σήματος. Η τροπολογία που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή και καταψήφισε ο Γιώργος Παπανδρεου, ουσιαστικά δίνει προσωρινές άδειες και στην ψηφιακή εποχή σε όλα τα κανάλια της αναλογικής εποχής, επειδή ενάμιση χρόνο, επί κυβέρνησης Σαμαρά, δεν έγινε καμία κίνηση για διαγωνιστική διαδικασία. Προσωρινές άδειες...που διήρκεσαν πάνω από 30 χρόνια στην αναλογική εποχή.

Πάλι τα ίδια θα έχουμε;

Όπως αναφέρονταν στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του Μαρτίου 2012 "η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:

-Ο πρώτος στόχος είναι η παροχή στους τηλεθεατές υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με χρήση των δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία...Ο δεύτερος στόχος είναι η βέλτιστη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων το οποίο αποτελεί σπάνιο πόρο και πηγή πλούτου για τη χώρα, καθώς η απελευθέρωση μέρους αυτού (ψηφιακό μέρισμα) θα αξιοποιηθεί για θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού".

-Το υφιστάμενο σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών ψηφιακού τηλεοπτικού προγράμματος είναι δυσεφάρμοστο και ανεπαρκές. Για το λόγο αυτό, καθίσταται επιβεβλημένη η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3592/2007 με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών την εξασφάλιση της λειτουργίας τους υπό καθεστώς διαφάνειας με τις εγγυήσεις που αρμόζουν σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου".

-Με την προτεινόμενη αντικατάσταση του άρθρου 13 του Ν.3592/2007 η δραστηριότητα των πάροχων δικτύου, στους οποίους χορηγούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για την εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος, διαχωρίζεται από τη δραστηριότητα των παρόχων περιεχομένου (σ. σ. : τα κανάλια) ενώ καθιερώνεται η υποχρέωση ο πάροχος δικτύου και ο πάροχος περιεχομένου να είναι διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Το δικαίωμα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπης θα χορηγείται από την Ε.Ε.Τ.Τ. στον πάροχο δικτύου. Δεδομένου ότι ο πάροχος δικτύου θα παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας σε περισσότερους παρόχους περιεχομένου, η προτεινόμενη διάταξη εξασφαλίζει ότι η προσφορά των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνεται με ίσους όρους για όλους τους παρόχους περιεχομένου. Έτσι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε η αγορά των μέσων, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την οριστική μετάβαση στην επίγεια ψηφιακή ευρυεκπομπή να λειτουργεί υπό συνθήκες διαφάνειας και υγιούς ανταγωνισμού. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι σύμφωνη με την πρακτική που ακολουθείται από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη που έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία για τη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος".