Διεθνής Διαφάνεια: Μείωση 50% μισθού υπαλλήλου καθαριότητας επειδή κατήγγειλε αδιαφανείς διαδικασίες!

26.6.14


Μείωση μισθού κατά 50% επιβλήθηκε σε υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ως πειθαρχική ποινή επειδή κατήγγειλε παράτυπες και αδιαφανείς διαδικασίες στην υπηρεσία της.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) μέσω της Υπηρεσίας «Διαφάνεια Τώρα!» για την καταγγελία περιστατικών διαφθοράς από πολίτες, παρεμβαίνει στη συγκεκριμένη υπόθεση ζητώντας να δρομολογηθεί η νόμιμη διαδικασία για άμεση επανεξέταση και αποκατάσταση των βασικών δικαιωμάτων της εργαζομένης.

 Με επιστολή της η Διεθνής Διαφάνεια, στις 9 Μαΐου 2014, προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, υπογράμμισε ότι η υπάλληλος είχε απευθυνθεί ήδη από τον Σεπτέμβρη του 2013 στη συγκεκριμένη Υπηρεσία καταγγέλλοντας φαινόμενα αδιαφάνειας του Δήμου Σύρου, χωρίς να λάβει ικανοποιητική ανταπόκριση. Αντ’ αυτού, στην υπάλληλο επιβλήθηκαν πειθαρχικές κυρώσεις για «άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής» από τα ίδια τα πρόσωπα εναντίον των οποίων στρεφόταν η «κριτική» της υπαλλήλου, και χωρίς να έχουν πρώτα εξεταστεί όσα καταγγέλονταν για αδιαφάνεια. H υπάλληλος υπέβαλε το Νοέμβριο του 2013 και τον Ιανουάριο του 2014, ενστάσεις για την επανεξέταση της υπόθεσής της -με αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει προς το παρόν η κράτηση του μισθού της μέχρι να  συγκροτηθεί και να λάβει τελική απόφαση το αρμόδιο όργανο.

Μετά την παρέμβαση της Διεθνούς Διαφάνειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έγγραφό της προς τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης, κάλεσε  τον Δήμαρχο Σύρου, ως πειθαρχικό προϊστάμενο των υπηρεσιών, να εκπληρώσει τη νόμιμη υποχρέωσή του και να προχωρήσει σε πειθαρχικό έλεγχο για την καθυστερημένη ανάρτηση αποφάσεων που εκδόθηκαν από το Δήμο το 2012 και το 2013 και αναρτήθηκαν το 2014, στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»*.

Ο Δήμος Σύρου–Ερμούπολης, έσπευσε να ενημερώσει αυθημερόν με επιστολή του την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι οι επίμαχες αποφάσεις αναρτήθηκαν στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» το Μάιο του 2014 –ενώ οι αποφάσεις όφειλαν να είχαν αναρτηθεί άμεσα μετά τη λήψη τους**.

Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ζήτησε να εξεταστούν οι καταγγελλίες της υπαλλήλου για παρατυπίες και κυρίως, η καταγγελία για χορήγηση δύο διαφορετικών πιστοποιητικών με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και την ίδια ημερομηνία!

Παρά τις παραπάνω ενέργειες, εκκρεμεί η εξέταση των καταγγελλομένων από την υπάλληλο, η οποία εξακολουθεί να απειλείται με μείωση μισθού κατά 50% επειδή τόλμησε να ασκήσει «κριτική», ενώ αποδείχθηκε ότι υπήρχαν όντως παρατυπίες -τουλάχιστον ως προς την μη εκπλήρωση υποχρεώσεων ανάρτησης αποφάσεων.

Η Διεθνής Διαφάνεια–Ελλάς δεν έχει λάβει μέχρι σήμερα ικανοποιητική ανταπόκριση για την διασφάλιση των δικαιωμάτων μιας υπαλλήλου που ανέλαβε την πρωτοβουλία να επισημάνει προβλήματα στην υπηρεσία της και εξακολουθεί και σήμερα να είναι τιμωρημένη. «Η θυματοποίηση των υπαλλήλων που τολμούν να καταγγείλουν φαινόμενα αδιαφάνειας αποτελεί σημαντική παθογένεια που εκτρέφει την διαφθορά στον Δημόσιο Τομέα και αποθαρρύνει τους υπαλλήλους από την άσκηση των καθηκόντων τους ως συνειδητοποιημένων, ενεργών πολιτών», τονίζει ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος, Κώστας Μπακούρης και συνεχίζει: «Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να φροντίζουν πρώτα οι ίδιες να έχουν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους, εξετάζοντας σχετικές καταγγελίες των εργαζομένων σε αυτές και μόνον εάν αυτές αποδεικνύονται αβάσιμες, να ακολουθεί η τυχόν πειθαρχική διερεύνηση».

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια καλεί δημόσια το Υπουργείο Εσωτερικών,  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, καθώς και τον Δήμο Σύρου–Ερμούπολης, να εφαρμόσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τη νόμιμη διαδικασία που θα δρομολογήσει την επανεξέταση της υπόθεσης της υπαλλήλου από το αρμόδιο όργανο, ώστε να διασφαλιστούν τα συνταγματικά της δικαιώματα.