Χάθηκαν 10,6 δισ. ευρώ στο Χρηματιστήριο στη χρονιά του...success story

27.12.14


Σε «γη των χαμένων κεφαλαίων» μετεξελίχθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο το 2014, ύστερα από τη μεγάλη άνοδο της προηγούμενης χρονιάς.

Ο Γενικός Δείκτης υποχωρούσε μετά τη δεύτερη ψηφοφορία για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά 26,62% από την αρχή του χρόνου και ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση στην Ευρώπη μετά την πτώση της Μόσχας (-40,37%).

Η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου υποχώρησε κατά 10,6 δισ. ευρώ από τις 31/12/2013 μέχρι τις 22/12/2014, κεφάλαια που εάν παρέμειναν στη χρηματιστηριακή αγορά ενδεχομένως να άλλαζε όχι μόνο η εικόνα του χρηματιστηρίου αλλά και των ευρύτερων οικονομικών εξελίξεων.

Το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει δέσμιο μίας ανησυχητικής πολιτικής μεταβλητότητας, γεγονός που οδηγεί σε εκροές κεφαλαίων προς χρηματιστηριακές αγορές μειωμένων κινδύνων και αυξημένης εμπορευσιμότητας. «Πτήση προς την ποιότητα» (flew to quality) όπως λένε οι διαχειριστές κεφαλαίων. Το γεγονός ότι πλέον οι αποδόσεις των μεγάλων ξένων αγορών είναι εξαιρετικές οδηγούν σε εκροές κεφαλαίων από αγορές αυξημένων κινδύνων προς αγορές υψηλών προσδοκιών.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του Νίκου Σακελλαρίου στην Ημερησία.