Αλέξη, καλό θα ήταν να διαβάσεις ολόκληρη την «επί του Όρους» ομιλία του Ιησού (video)

11.3.15


Συνεχίζοντας να παριστάνει το πιστό και διαβασμένο χριστιανόπουλο, ο Αλέξης Τσίπρας επικαλέστηκε χθες μια φράση του Ιησού από την περίφημη «επί του Όρους» ομιλία.

Δείτε το video:


Μιας και καταγράφεται τόσο εμφατικά το όψιμο ενδιαφέρον του πρωθυπουργού στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, του συνιστώ να διαβάσει ολόκληρη την επί του Όρους ομιλία. Αν το κάνει, θα πέσει πάνω σε αποσπάσματα όπως:

-Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ ὥσπερ οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν.

-Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς.

-Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.