Η ιδιαίτερα ατυχής διατύπωση ερωτήματος της Public Issue περί νόμου και δικαιωμάτων των πολιτών

29.12.15


Στις 20 Δεκεμβρίου, η εφημερίδα Αυγή δημοσίευσε μηνιαία έρευνα της εταιρείας Public Issue η οποία φέρει τον τίτλο «Δείκτες κοινωνικού και πολιτικού κλίματος».

Μεταξύ άλλων, η εταιρία κάλεσε τους πολίτες να διαλέξουν μεταξύ εφαρμογής του νόμου και της τάξης και προστασίας των δικαιωμάτων τους, λες και η δημοσκόπηση διεξάγεται σε χώρα με δικτατορικό πολίτευμα.

Οι νόμοι του κράτους δεν προστατεύουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών; Από που προέκυψε το συγκεκριμένο ερώτημα; Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων στη χώρα μας την έχουν πατήσει τόσες πολλές φορές που θα έπρεπε να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικές.

Κατά την προσωπική μου άποψη, μιας και πρόκειται για επαναλαμβανόμενη μηνιαία έρευνα, το ερώτημα πρέπει να αποσυρθεί ή έστω να διατυπωθεί καλύτερα.