Όχι στον λαϊκισμό: Κοινωνικά δίκαιη η μείωση του αφορολογήτου

23.1.17


Παρατηρώ ότι ακόμα μια κυβέρνηση δήθεν δίνει τη μάχη για τη μη μείωση του αφορολογήτου και για ακόμα μια φορά τα ΜΜΕ δημιουργούν ένα κλίμα τρόμου σχετικά με την εν λόγω απαίτηση της Τρόικας.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι εντελώς διαφορετική. Το ύψος του σημερινού αφορολογήτου ορίου είναι απολύτως παράλογο, προστατεύει την παραοικονομία και αναπαράγει τις φορολογικές ανισότητες που κρατάνε δέσμια την ελληνική οικονομία.

Να μερικά στοιχεία από ένα πρόσφατο δελτίο του ΣΕΒ:
Στα νοικοκυριά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, χωρίς να φοροδιαφεύγουν, φορολογούνται κατά τρόπο άδικο και κοινωνικά μη βιώσιμο, όταν ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες από αγροτική εκμετάλλευση, ενοίκια, τόκους, μετοχές, κεφάλαιο κλπ δηλώνουν εισοδήματα που προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας. Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός, ταυτόχρονα, ενώ έχει πλέον αρχίσει να γίνεται αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος για τα δημόσια έσοδα, δεν έχει καταφέρει να φέρει στην επιφάνεια την κρυμμένη φορολογητέα ύλη, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στους συνεπείς φορολογουμένους. Όταν οι επιχειρήσεις σε 32 Ευρωπαϊκές χώρες φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 40,3% κατά μέσο όρο, οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τον 6ο υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, με το 51% των προ φόρων κερδών τους να απορροφάται στην πληρωμή εταιρικού φόρου (22,4%) και φόρου στην εργασία (27,7%). Επίσης, το 92,5% των φορολογικών εσόδων φυσικών προσώπων καταβάλλεται από το 33% των φορολογουμένων που δηλώνουν εισόδημα άνω των €10000 τον χρόνο, ενώ το υπόλοιπο 67% των φορολογουμένων δηλώνουν μέσο ετήσιο εισόδημα €3055, ή €255 τον μήνα, και πληρώνουν μέσο φόρο €114, ή €9,5 τον μήνα.
Να κι ένα πρόσφατο άρθρο του καθηγητή Πελαγίδη στην Καθημερινή με τίτλο "Ο νεοφιλελευθερισμός του αφορολογήτου":
Το φορολογικό σύστημα, μέσω του αφορολογήτου και των κλιμακίων του γενικότερα, «διανέμει» ή καλύτερα παραιτείται κατά 3,9 δισ. ευρώ από τους μισθωτούς και κατά 3,4 δισ. ευρώ από τους συνταξιούχους, σύνολο 7,3 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 6,2 δισ. ευρώ αφορούν εισοδήματα έως 25.000 ευρώ! Η απαλλαγή αυτή από φόρους αφορά 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους –εκ των οποίων 630.000 συνταξιούχους της γενικής κυβέρνησης– και άλλα 2,2 εκατ. μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι ότι το φορολογικό σύστημα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, είναι το προοδευτικότερο της Ε.Ε. κι ένα από τα πιο προοδευτικά στον κόσμο. Εν άλλοις λόγοις, η Ελλάς θα έπρεπε να παρουσιάζει μια εικόνα της διανομής του εισοδήματος εξισωτική, με πολύ χαμηλές εισοδηματικές ανισότητες. Και όμως, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η διανομή του εισοδήματος είναι η πιο άνιση στην Ευρωζώνη ωσάν να προκύπτει από μια οικονομία με χαρακτηριστικά αγγλοσαξονικής “νεοφιλελεύθερης” οικονομίας. Η προφανής εξήγηση είναι ότι πίσω από τα –δηλωμένα– χαμηλά εισοδήματα κρύβεται, ή κρυβόταν έστω, υψηλή παραοικονομία. Οχι στις λίγες μεγάλες, ελεγχόμενες και με οργανωμένα λογιστικά τμήμα επιχειρήσεις, ούτε καν στους λεγόμενους ευκατάστατους, τους προνομιούχους...