To κατηγορητήριο της υπόθεσης Ζαχόπουλου

13.6.08


"Κατά τους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος , χωρίς δικαίωμα έλαβες γνώση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν στην ερωτική ζωή φυσικού προσώπου , αφαίρεσες , ανακοίνωσες, κατέστησες αυτά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα , επέτρεψες στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων και τα εκμεταλλεύτηκες με οποιοδήποτε τρόπο, είχες δε σκοπό με τις παραπάνω πράξεις σου να προσπορίσεις στον εαυτό σου παράνομο περιουσιακό όφελος , επιπλέον δε να βλάψεις τρίτον. Συγκεκριμένα στο Μαρούσι Αττικής την 22. 11.2007, όταν προσήλθαν και συνάντησαν εσένα και τον συντάκτη Ιωάννη Μακρυγιάννη στα γραφεία της εφημερίδας «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», της οποίας κατά το χρόνο εκείνο ήσουν συνεκδότης, οι συγκατηγορούμενοί σου Ευδοκία Τσέκου και Χρήστος Νικολουτσόπουλος και δήλωσαν σε σας ότι ο Χρήστος Ζαχόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, μέχρι την 19.12.2007, διατηρούσε ερωτική σχέση με την Ευδοκία Τσέκου, ότι διαθέτουν το απαραίτητο υλικό που αποδεικνύει την παραπάνω ερωτική σχέση, εσύ αφού κατέπεισες την Ευδοκία Τσέκου να μεταβεί μαζί με το Χρήστο Νικολουτσόπουλο στο δωμάτιο στον 1ο όροφο της παραπάνω εφημερίδας, όπου γίνεται το μοντάζ τηλεοπτικών εκπομπών , για να σου επιδείξει μέρος του υλικού, ώστε να βεβαιωθείς ότι είναι αξιόπιστη σε ό,τι καταγγέλλει, και αφού η Ευδοκία Τσέκου σου παρέδωσε κασέτα ήχου και εικόνας με οπτικοακουστικό υλικό, την οποία ο Γεώργιος Ζώης, τεχνικός εξειδικευμένος στο τηλεοπτικό μοντάζ και υπεύθυνος μοντάζ της τηλεοπτικής εκπομπής σου, κατόπιν ρητής εντολής σου, έθεσε σε κατάλληλο μηχάνημα και με αυτόν τον τρόπο εμφανίστηκε και επιδείχτηκε σε εσένα στην οθόνη του μηχανήματος μέρος του οπτικοακουστικού υλικού της παραπάνω κασέτας, το οποίο (υλικό) απεικόνιζε τους προαναφερόμενους Χρήστο Ζαχόπουλο και Ευδοκία Τσέκου σε προσωπικές ερωτικές στιγμές, εσύ με τη βοήθεια του ως άνω τεχνικού, υπέκλεψες το παραπάνω υλικό αντιγράφοντας αυτό σε κατάλληλη προς το σκοπό αυτό συσκευή, εν αγνοία της Ευδοκίας Τσέκου, καθόσον μόνο το ως άνω μέρος του οπτικοακουστικού αυτού υλικού και όχι το σύνολό του εμφανίστηκε σε οθόνη και έγινε οπτικά αντιληπτό. Στη συνέχεια εσύ την 17.12.2007 μετέβης στο εστιατόριο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ» εντός του ξενοδοχείου «ΧΙΛΤΟΝ» στην Αθήνα, όπου συνάντησες το διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Ιωάννη Ανδριανό, στον οποίο παρέδωσες ένα ψηφιακό δίσκο (DVD), όπου είχες εγγράψει, κατόπιν επεξεργασίας, μέρος του υποκλαπέντος παραπάνω από εσένα οπτικοακουστικού υλικού διαρκείας τριών και ημίσεως (3 ½) λεπτών με τις προσωπικές ερωτικές στιγμές του Χρήστου Ζαχόπουλου με την Ευδοκία Τσέκου, είχε δε σκοπό αφενός μεν να προσπορίσεις στον εαυτό σου περιουσιακό όφελος, αφού στη συνέχεια ζήτησες τη μεσολάβηση στον Σπύρο Κλαδά, Ειδικό Γραμματέα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), ώστε να μην συνεχιστεί η ήδη εκκρεμούσα από την 1.11.2007 στην ως άνω Υπηρεσία έρευνα, να τακτοποιηθεί και να μην δοθεί συνέχεια σε αυτή, η οποία αφορούσε σε κατάθεση από εσένα την 20.7.2007 ποσού 5.000.000 ευρώ στο υποκατάστημα της γαλλικής τράπεζας BNP PARIBAS στο Κολωνάκι , η οποία (υπόθεση) επισείει φορολογικές και ποινικές ευθύνες και αντίστοιχες ποινές, αφετέρου δε να βλάψεις το Χρήστο Ζαχόπουλο, αφού με γνωστοποίηση του προαναφερόμενου υλικού στους εκπροσώπους της κυβέρνησης θα εξευτελιζόταν και διασύρονταν η προσωπικότητα του ως δημόσιου λειτουργού με δυσμενείς για αυτόν συνέπειες. Δηλαδή για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 16, 17, 18, 26 παρ.1 εδ. α’, 27 παρ.1 , 51,52, 53, 98, ΠΚ άρθρ. 2 εδ. β’ , 22,παρ.4, 8 Ν.2472/1997 ".