Αν αρχίσουν τις αγωγές οι πολίτες , καήκατε...

14.10.08


"Αγωγές στους υπαιτίους των καταστροφών στα σχολεία" διαμηνύει ο Ευριπίδης - Χάος - Στυλιανίδης...

Πράγματι , είναι δυσάρεστο να βλέπεις κανείς βανδαλισμούς και καταστροφές στα σχολικά συγκροτήματα...

Αλλά οι αγωγές δεν είναι η λύση...

Το Υπ. Παιδείας θα πρέπει να αναλογιστεί γιατί η συμπεριφορά των μαθητών ή ακόμα και των εξωσχολικών είναι παραβατική...

Σκεφτείτε μόνο να αρχίσουν και οι πολίτες τις αγωγές στο κράτος και συγκεκριμένα στο Υπ. Παιδείας...

Αγωγές γιατί η κυβέρνησε δεν τήρησε την υπόσχεση της για 5% του ΑΕΠ στις δαπάνες για την Παιδεία , για την νοθεία στις Πανελλήνιες κτλ...

Δεν συμφέρει Ευριπίδη...