Σύνθημα από τη σημερινή πορεία των μαθητών στον Βόλο

8.12.08


Το όπλο των μπάτσων είναι μαγικό...

...χτυπάει στον αέρα και βρίσκει στο ψαχνό...