Νέα ερώτηση από τον inspector Karximakis για την ΕΥΠ

17.12.08


ΕΡΩΤΗΣΗ Για τους κ.κ. Υπουργούς Εσωτερικών & Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Απαιτείται η άμεση διερεύνηση ύποπτων μεθοδεύσεων ΕΥΠ και Εισαγγελίας Εφετών που παραβιάζουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα Ελλήνων πολιτών με ασυνήθιστα υπερβολικό αριθμό αναιτιολόγητων αιτήσεων παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων το τελευταίο χρονικό διάστημα»

Κύριε Υπουργέ,

Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι νομίμως επιτρεπτή η παρακολούθηση των τηλεφωνικών πολίτη, πρέπει να έχουν αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας που ζητά την άδεια της παρακολούθησης, απολύτως σαφές και αιτιολογημένο, ώστε να καταδεικνύεται ότι η παρακολούθηση είναι το μόνο πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο που επιβάλλεται από λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας. Και είναι επιβεβλημένο οι συγκεκριμένοι αυτοί λόγοι δημόσιας ασφάλειας που επιβάλλουν ως μόνο πρόσφορο μέσο την παρακολούθηση να μνημονεύονται και στην επιτρέπουσα την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αντίστοιχη πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών.

Επειδή από βάσιμες και ασφαλείς πληροφορίες οι νόμιμες προϋποθέσεις της παρεχόμενης σε πολλές περιπτώσεις εισαγγελικής άδειας για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών δεν τηρούνται, αλλά, αναιτιολόγητα και αυθαίρετα, η ΕΥΠ έχει το ελεύθερο από την σημερινή Εισαγγελία Εφετών, της οποίας προΐσταται ο τοποθετηθείς με Κυβερνητική επιλογή στη θέση αυτή κ. Καρούτσος, να παρακολουθεί πολίτες, μεταξύ των οποίων πιθανόν πολιτικοί και δημοσιογράφοι, κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους.

Η παρούσα ερώτηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό να περιφρουρήσει τα προσωπικά δεδομένα, την προσωπική και πολιτική αξιοπρέπεια των θιγόμενων, να διασφαλίσει την τήρηση της νομιμότητας και των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών ελευθεριών των Ελλήνων πολιτών και απευθύνεται στους Υπουργούς Εσωτερικών και Δικαιοσύνης από τους οποίους ζητείται:

1) Να διενεργηθεί εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων (επαρκώς αιτιολογημένων αιτημάτων ΕΥΠ και σχετικών Εισαγγελικών αποφάσεων) παροχής αδείας για την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων πολιτών και συγκεκριμένα να διερευνηθεί για κάθε συγκεκριμένη πράξη παροχής εισαγγελικής αδείας αν φέρει την νόμιμη αιτιολογία.

2) Το αποτέλεσμα του αιτούμενου εσωτερικού ελέγχου να υποβληθεί στην Βουλή, προς την οποία να κατατεθούν ΔΕΙΓΜΑΤΑ
a. υποβαλλόμενης σχετικής ΑΙΤΗΣΕΩΣ της ΕΥΠ για παρακολούθηση προς την Εισαγγελία Εφετών (χωρίς να παρατίθεται όνομα προσώπου, αλλά να παρατίθεται το λοιπό αυτής κείμενο, ο αριθμός πρωτοκόλλου του διαβιβαζόμενου εγγράφου και η χρονολογία και το κείμενο της σχετικής αιτιολογίας)
b. καθώς και σχετικού κειμένου παρεχόμενης και αιτιολογημένης ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ,
και τα παρεχόμενα δείγματα αιτήσεως και Εισαγγελικής άδειας να αφορούν περιπτώσεις ΟΧΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ.

Και αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν αρμόδια όργανα της ΕΥΠ, η διοίκηση της ΕΥΠ και ο ίδιος ο Εισαγγελέας Εφετών παραβίασαν βασικές συνταγματικές επιταγές που αφορούν το απαραβίαστο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων Ελλήνων πολιτών.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Μιχάλης Καρχιμάκης
Γρηγόρης Νιώτης Γιώργος Ντόλιος Γιάννης Αμοιρίδης Θεοδώρα Τζάγκρη Μάρκος Μπόλαρης Γιάννης Δριβελέγκας Γιώργος Πεταλωτής Δημήτρης Τσιρώνης Χρήστος Αηδόνης