Το σκάνδαλο της κρατικής διαφήμισης

30.11.10

Στη σημερινή απεργία των δημοσιογράφων, τολμά κανείς να θίξει το παρακάτω σκάνδαλο; Θα μιλήσει κανείς για τα πως γινόταν η διανομή της κρατικής διαφήμισης;