Άλλοι σώζουν τη χώρα, άλλοι σώζουν την Αγροφυλακή

29.6.11

Παραθέτω το link, χωρίς κανέναν άλλο σχολιασμό.

http://www.medium.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3915:1&catid=67:2008-09-01-08-36-34&Itemid=89