Δεν ενθουσιάζουν οι αποδόσεις των των ελληνικών τραπεζών στα stress tests

16.7.11

Τα stress tests, τα τεστ ακραία προσομοίωσης ολοκληρώθηκαν.
Οι ελληνικές τράπεζες με τις παραδοχές του 2011 όπως και οι Κυπριακές τα πέρασαν ωστόσο με βάση το 2010 υπήρξαν δύο μετεξεταστέες.

Όμως η ουσία είναι ότι οι ελληνικές τράπεζες με τα δεδομένα του 2011 αλλά και τα μέτρα που θα λάβουν πέρασαν τα stress tests.
Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό είναι τα stress tests θα συμβάλλουν να απομακρυνθούν οι σκιές ή θα δημιουργήσουν νέες σκιές;
Ο τραπεζικός κλάδος δεν καταφέρνει να βγει από αυτά τα stress tests πιο ενδυναμωμένος καθώς υπάρχουν σοβαρές σκιές για τον τραπεζικό κλάδο λόγω των διάχυτων ανησυχιών ότι τα χαρτοφυλάκια ομολόγων μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες ζημίες.

Περισσότερα εδώ.