Ταλαιπωρία λόγω Blogger

18.8.11

Εδώ είμαστε και σήμερα, απλά ξεκινάμε με καθυστέρηση λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα του Blogger, που μας ανάγκασαν να επιστρέψουμε στον παλαιότερο επεξεργαστή αναρτήσεων.

Σύντομα θα σας βομβαρδίσουμε με νέες αναρτήσεις.