Διαψεύδει τα Επίκαιρα ο Σαχινίδης

8.9.11


Με ανακοίνωση του, το Υπ.Οικονομικών διαψεύδει σημερινό ρεπορτάζ του περιοδικού "Επίκαιρα" για τα έξοδα του γραφείου του Φιλίππου Σαχινίδη:

Σε απάντηση σημερινού δημοσιεύματος του περιοδικού «Επίκαιρα» που υπογράφεται από τον κ. Βαγγέλη Τριάντη, και υπό τον τίτλο «300.000 ευρώ το χρόνο το γραφείο του Σαχινίδη», σας ενημερώνουμε για τα εξής: Κάθε μέλος της Κυβέρνησης, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, μπορεί να απασχολεί στο γραφείο του συγκεκριμένο αριθμό μετακλητών υπαλλήλων. Να σημειώσουμε, καθώς κάποιες φορές οι παρερμηνείες είναι και εσκεμμένες και κατευθυνόμενες, ότι όλων των μετακλητών υπαλλήλων η σχέση εργασίας λύεται, όταν λήξει και η θητεία του εκάστοτε Υπουργού. Όπως συνέβη, εξάλλου, και με τη λήξη της θητείας του κ. Σαχινίδη, ως Υφυπουργού Οικονομικών, και την αναγκαία ανασύσταση του ίδιου γραφείου, όταν ανέλαβε τα καθήκοντα του Υπουργού Αναπληρωτή.

Ειδικότερα, ο Υπουργός...


...Αναπληρωτής κ. Φίλιππος Σαχινίδης απασχολούσε στο πολιτικό του γραφείο ως Υφυπουργός Οικονομικών (7.10.2009-17.6.2011) 3 (τρεις) μετακλητούς υπαλλήλους ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ήταν 4 (τέσσερις), 2 (δύο) αποσπασμένους υπαλλήλους, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ήταν 5 (πέντε), και 4 (τέσσερις) ειδικούς συνεργάτες. Ως εκ τούτου, απασχολούσε πολύ λιγότερους υπαλλήλους από το προβλεπόμενο όριο (σύνολο 9 υπαλλήλους). Το δε κόστος ανέρχεται, κατά το προαναφερόμενο διάστημα, σε 23.831,66 ευρώ μηνιαίες μικτές αποδοχές για το σύνολο των απασχολούμενων και είναι κατά πολύ μειωμένο από το προβλεπόμενο. Σήμερα απασχολεί στο πολιτικό του γραφείο ως Αναπληρωτής Υπουργός (από 17.6.2011) και κατόπιν της ανασύστασης του πολιτικού του γραφείου (επισυνάπτεται η απόφαση που επικαλείται το δημοσίευμα), ακόμα λιγότερους συνεργάτες (σύνολο 8 υπαλλήλους). Αναλυτικότερα απασχολεί 5 (πέντε) μετακλητούς υπαλλήλους και 3 (τρεις) ειδικούς συνεργάτες. Το δε κόστος είναι και αυτό μειωμένο και ανέρχεται πλέον σε 23.585,16 ευρώ μηνιαίες μικτές αποδοχές για το σύνολο των απασχολούμενων.

Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι άξιο απορίας πώς προκύπτει η ερμηνεία που επιχειρείται στο εν λόγω δημοσίευμα τόσο για το κόστος της μισθοδοσίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο γραφείο του Υπουργού Αναπληρωτή όσο και για την αποδιδόμενη από το συντάκτη αδιαφάνεια στη διαδικασία επιλογής τους. Και επειδή τα ερωτήματα που θέτει το δημοσίευμα μπορεί να θεωρούνται ακόμα αναπάντητα, παρά τις παραπάνω αναλυτικές αναφορές, ανακεφαλαιώνουμε: Ο κ. Σαχινίδης ως Υφυπουργός Οικονομικών απασχολούσε λιγότερους υπαλλήλους από όσους δικαιούτο. Απασχολεί ως Αναπληρωτής Υπουργός ακόμα λιγότερους. Το κόστος, δε, είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο. Δυστυχώς, μόνο αποστροφή για την ποιότητα της δημοσιογραφίας που παράγεται μπορούν να προκαλέσουν τέτοια δημοσιεύματα που στοχεύουν στη συνεχή διαστρέβλωση της πραγματικότητας και στην παραπληροφόρηση των πολιτών.