Συμβολική περικοπή ενός μισθού των αιρετών

11.9.11

Μεταξύ των άλλων μέτρων, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε ότι θα περικοπεί ένας ολόκληρος μισθός από όλους τους αιρετούς (από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έως τους δημάρχους και τους γενικούς γραμματείς υπουργείων). Δεν διευκρίνισε αν πρόκειται για την περικοπή ενός μισθού με τη μορφή έκτακτης εισφοράς ή για τη μόνιμη περικοπή ενός μισθού.

Πρόκειται για μια σωστή απόφαση χαμηλού δημοσιονομικού οφέλους αλλά υψηλού συμβολισμού. Τονίζω βέβαια ότι η περικοπή θα γίνει με απόφαση του Υπ.Οικονομικών κι όχι με αυθόρμητη διάθεση προσφοράς των αιρετών...