Ένας σύμβουλος του Παπαδήμου εξηγεί

26.12.11

Προχωρεί η συνεργασία µε τα κόµµατα ή «έχουν βγει µαχαίρια»; «Εχοντας παρακολουθήσει συνεδριάσεις του Υπουργικού Συµβουλίου θα έλεγα ότι η εικόνα µιας κυβέρνησης τα µέλη της οποίας σφάζονται είναι υπερβολική» τονίζει. «Τα τρία κόµµατα έχουν ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Αυτό που ίσως η χώρα βρίσκει ευκαιρία να κατακτήσει σε αυτές τις συνθήκες είναι µια κουλτούρα εθνικής συνεργασίας για να σωθεί ο τόπος. Αυτό διακυβεύεται σήµερα. Οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης και ειδικά ο Πρωθυπουργός έχουν συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονται σε εθνική αποστολή για να διασωθούν όσα κέρδισε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες».

Θα µπορούσαν όµως να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις, όπως ένας ανασχηµατισµός ή ένα πιο ευέλικτο σχήµα «α λα Μόντι»; «Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Η κυβέρνηση Μόντι έχει 18 υπουργούς και 28 υφυπουργούς. Σύνολο 46. Η κυβέρνηση Παπαδήµου έχει 17 υπουργούς και...


...30 αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. Σύνολο 47. Ισως έχουµε υπερβάλει λίγο στο ετερόκλητο αυτής της κυβέρνησης. Τη διαφορά δεν θα κάνει η σύστασή της, αλλά ο βαθµός στον οποίο τα µέλη της θα λειτουργήσουν προτάσσοντας την παραγωγή έργου» εξηγεί. Πού φθάνει ο κυβερνητικός ορίζοντας; «Νοµίζω», παρατηρεί, «ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τόσο µέλλον όσο απαιτεί η φύση των περίπλοκων προβληµάτων που καλείται να διαχειριστεί. Και», προσθέτει, «όσο µέλλον της επιτρέπουν οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις που τη στηρίζουν».

 Η ενδιαφέρουσα οπτική του Γιώργου Παγουλάτου εδώ.