Έμεινε Παυλόπουλος με την ανακοίνωση της ΤτΕ ο Προκόπης Παυλόπουλος

26.9.12

Με επιστολή προς τον βουλευτή Προκόπη Παυλόπουλο η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει διευκρινήσεις για τη δήλωση του Π. Παυλόπουλου αναφορικά με τις αγοραπωλησίες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίοδο 2009-2011.

Αναλυτικά στην σχετική επιστολή αναφέρεται:

Κύριε Βουλευτά,

Αναφορικά με τη δήλωση που έχει αναρτηθεί στην προσωπική σας ιστοσελίδα κατόπιν απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών σε Αίτηση...


...Κατάθεσης Εγγράφων για τις αγοραπωλησίες ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά την περίοδο 2009-2011, κρίνουμε σκόπιμο να φέρουμε εις γνώσιν σας τα ακόλουθα:

Πρώτον: Ο πίνακας στον οποίο αναφέρεσθε περιέχει στοιχεία μόνο για τα υπόλοιπα των χαρτοφυλακίων, ανά φορέα για τον εγχώριο τομέα και ανά θεματοφύλακα για τον εξωτερικό τομέα και σε καμία περίπτωση στοιχεία για το αν οι συναλλαγές έγιναν στην πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά.

Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να εξαχθεί το οποιοδήποτε συμπέρασμα για το αν οι αγορές ομολόγων πραγματοποιήθηκαν μέσω της δευτερογενούς αγοράς. Αρκεί ενδεικτικά να αναφερθεί ότι, οι αγορές στις οποίες προέβησαν τα ασφαλιστικά ταμεία τη διετία 2009-2011 πραγματοποιήθηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα (άνω του 75%) μέσω της πρωτογενούς και όχι μέσω της δευτερογενούς αγοράς.

Περαιτέρω, ελέγχεται ως εσφαλμένο το συμπέρασμα ότι τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν αγοραστές, και μάλιστα από τη δευτερογενή αγορά, πολύ μεγάλου αριθμού ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα που αφορούν τον εγχώριο τομέα, στη διετία τέλος 2009 - τέλος 2011 παρατηρείται μείωση της ονομαστικής αξίας των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που διακρατούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία κατά περίπου € 2,5 δισ. (από € 25,9 δισ. στις 31/12/2009 σε € 23,4 δισ. στις 31/12/2011).

Εξ΄ άλλου, ως προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η αύξηση που παρατηρείται στον πίνακα οφείλεται σε αγορές ομολόγων που πραγματοποιήθηκαν μετά την ενεργοποίηση και για την υλοποίηση του Προγράμματος Αγοράς Ομολόγων που αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Τέλος, για την ακρίβεια των αριθμών, στις 31/12/2009 ο εγχώριος τομέας κατείχε ομόλογα ονομαστικής αξίας € 55,9 δισ. και όχι € 56,9 δισ., διαφορά που προφανώς οφείλεται σε τυπογραφικό λάθος.

Δεύτερον: Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο του εξωτερικού τομέα, για να είναι τα στοιχεία στα οποία αναφέρεσθε συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα του εσωτερικού τομέα, θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στην ανάλυση όχι μόνο οι εγχώριοι θεματοφύλακες, αλλά και οι θεματοφύλακες που εξυπηρετούν τους ξένους επενδυτές (CCBM, Clearstream, Euroclear).

Συνεπώς, το χαρτοφυλάκιο εξωτερικού τομέα μειώθηκε από € 194,6 δισ. στο τέλος του 2009 σε € 174,3 δισ. στο τέλος του 2010 και σε € 152,2 δισ. στο τέλος του 2011.Σχόλιο Παραπολιτικής: Ουσιαστικά, ο ιδιοφυής Πάκης υποστήριζε ότι οι ξένες τράπεζες ξεφορτώθηκαν μέχρι να γίνει το PSI ελληνικά ομόλογα ύψους 110 δισ. περίπου, τα οποία φορτώθηκαν ελληνικές τράπεζες και κυρίως ασφαλιστικά ταμεία.

Η Τράπεζα της Ελλάδας προσπαθεί να του εξηγήσει ότι δεν προκύπτει από πουθενά ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία φορτώθηκαν δισ. ομόλογα που ξεφορτώθηκαν οι ξένοι, και ότι η έκθεση των ξένων στα ελληνικά ομόλογα μειώθηκε κατά 40 δισ περίπου (από 195 σε 152) και όχι 110 (από 142 δισ. σε ...35 δισ. που λέει ο Πάκης).

Επομένως "μάτωσαν" σε πρωτοφανή βαθμό οι ξένοι με το "κούρεμα". Ακόμα ένα στεγνό άδειασμα του Πάκη, που κάνει πως δεν θυμάται για το ότι ο αρχηγός του έλεγε τα ίδια με την κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση και υποστήριξε - με χρονοκαθυστέρηση - το "κούρεμα".