Εμπνέει την ΠΟΕ-ΟΤΑ ο Μανιτάκης

12.12.12

Αυτή δεν είναι μια απλή αφίσα της ΠΟΕ-ΟΤΑ. Είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των σύγχρονων ελληνικών εικαστικών πειραματισμών. Λυπάμαι μονάχα τον ιστορικό του μέλλοντος.