Ο πρόεδρος της Δράσης, το άρθρο 242 του Ποινικού Κώδικα και ο Βενιζέλος

2.1.13

Μια εύστοχη παρατήρηση έκανε μέσω του Facebook ο πρόεδρος της Δράσης και δικηγόρος Αντύπας Καρίπογλου:

Άρθρο 242 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα:
"2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπάλληλος ο οποίος με 
πρόθεση νοθεύει, καταστρέφει, βλάπτει ή υπεξάγει έγγραφο που του εμπιστεύθηκαν ή του είναι προσιτό λόγω της υπηρεσίας του."

Το ίδιο "έγγραφο" ο μεν Παπακωνσταντίνου ΦΕΡΕΤΑΙ να το νόθευσε, ο δε Βενιζέλος...


...ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ότι το υπεξήγε. Αυτά.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Έχει ενδιαφέρον η άποψη του κ. Καρίπογλου, ειδικά όταν διατυπώνεται δημόσια και με την ιδιότητα του πολιτικού αρχηγού ενός κόμματος με όχι ασήμαντη εκλογική καταγραφή.

Εκτιμώ όμως ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος μπορεί με τη σειρά να διατυπώσει ένα νομικά ισχυρό επιχείρημα, ότι δηλαδή κράτησε το στικάκι στο σπίτι του, θεωρώντας ότι πρόκειται για αντίτυπο εγγράφου κι όχι για το πρωτογενές έγγραφο.

Αντίστοιχα, η κατηγορία που ενδεχομένως βαραίνει τον Παπακωνσταντίνου δεν είναι μόνο αυτή της πιθανής αλλοίωσης του εγγράφου αλλά και της απώλειας του, καθώς ο ίδιος δηλώνει ότι δεν γνωρίζει που κατέληξε το cd, δηλαδή το αρχικό έγγραφο, που έλαβε από τη Γαλλία.

Όλα αυτά, αν θεωρήσουμε ότι πράγματι πρόκειται για «έγγραφο» κι ότι τα αδικήματα δεν έχουν παραγραφεί. Ρίξτε μια ματιά κι εδώ.