Φωτιά στο ΠΑΣΟΚ: Επιχειρούν να πάρουν πίσω την καθιέρωση ασυμβίβαστου Κράτους-Κόμματος

7.3.13

Με έκπληξη παρέλαβαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ την επιστολή του επικεφαλής της ΕΚΑΠ Γιάννη Σουλαδάκη τα καλεί να ενημερώσουν αν κατέχουν θέση στο δημόσιο προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση του Συνεδρίου για το ασυμβίβαστο.

Η έκπληξη τους έγκειται στο ότι ενώ στο Συνέδριο αποφασίστηκε ασυμβίβαστο για όλα τα μέλη της νέας Κεντρικής...


...Πολιτικής Επιτροπής, στην επιστολή του ο κ. Σουλαδάκης κάνει λόγο για το 1/4 των μελών της!

Αναλυτικά η επίμαχη επιστολή:

Αγαπητές συντρόφισσες, Αγαπητοί σύντροφοι,

Σύμφωνα με το παράγραφο 3 του άρθρου 16 του καταστατικού που εγκρίθηκε στο συνέδριό μας :«Στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού, θέση στην Κυβέρνηση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ¼ του συνόλου των μελών.» Προκείμενου να τηρηθεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε άμεσα εάν κατέχετε οποιαδήποτε θέση και ποια , στο δημόσιο η στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα .

Είναι δυνατόν ο κάθε κύριος Σουλαδάκης να τροποποιεί και να ερμηνεύει κατά βούληση τις αποφάσεις του Συνεδρίου;

Είναι δυνατόν η οποιαδήποτε ποσόστωση να μπαίνει μετά την εκλογή των νέων μελών;

Τι ορίζεται ως «θέση στο Δημόσιο»; Η συμμετοχή σε Δ.Σ δεν θίγει το ασυμβίβαστο;