Δράση: Η ματαίωση της συγχώνευσης ΕΤΕ-Eurobank είναι η λιγότερη κακή λύση

8.4.13

Παραθέτω την ανακοίνωση της Δράσης για το ναυάγιο στο deal της Εθνικής Τράπεζας με την Eurobank:

Η ματαίωση της συγχώνευσης ΕΘΝΙΚΗΣ EUROBANK αποτελεί, υπό τις παρούσες συνθήκες, τη λιγότερο κακή λύση.

Η ΔΡΑΣΗ είχε και παλαιότερα αντιταχθεί στη συγχώνευση ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΛΦΑ με το σκεπτικό ότι ένας κρατικά ελεγχόμενος τραπεζικός......Λεβιάθαν είναι σε βάρος του ανταγωνισμού ενώ αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των κρατικοδίαιτων επιχειρηματικών συμφερόντων και του κομματικού συστήματος.

Αξιομνημόνευτη θεωρεί η ΔΡΑΣΗ και την προχειρότητα του σχεδιασμού του εγχειρήματος από την πλευρά των διοικήσεων των εμπλεκομένων τραπεζών.

Όπως και για το Δημόσιο, έτσι και για τις τράπεζες, προέχει ο δραστικός περιορισμός του κόστους λειτουργίας τους και η χειραφέτησή τους από τα ποικιλώνυμα κρατικοδίαιτα επιχειρηματικά συμφέροντα.