Επιπλέον €100.000.000 διαθέτει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων

4.10.13

Παραθέτω το σχετικό δελτίο Τύπου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε νέα πρωτοβουλία, με σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία πλήττεται σφοδρά ως αποτέλεσμα του σημερινού ανησυχητικού ποσοστού ανεργίας στη χώρα. Το Ίδρυμα ανέλαβε τη δέσμευση της μακροπρόθεσμης διάθεσης €100.000.000 για την ενίσχυση αυτής της προσπάθειας. Το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ελλάδα υπερβαίνει το 60%, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, τον Αύγουστο του 2013.
Ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία, δήλωσε: «Η κατάσταση είναι δυσχερής. Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένως οι οικονομολόγοι της αγοράς εργασίας, σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα, η ανεργία σε νεαρή ηλικία συνεχίζει να επηρεάζει τους ανθρώπους καθ’ όλη, σχεδόν, τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Πρέπει να συμβάλουμε στην επανεκκίνηση των νέων και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες τώρα, πριν χαθεί μία ή και περισσότερες γενιές».

Το Ίδρυμα γνωρίζει πολύ καλά ότι η αλλαγή της τρέχουσας κατάστασης δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της διάθεσης κεφαλαίων, όσο σημαντικά και αν είναι αυτά. Η δημιουργία νέων ευκαιριών απαιτεί καινοτομία και τη συνεργασία διαφόρων τομέων, συμπεριλαμβανομένων του δημόσιου, του ιδιωτικού και του κοινωφελούς τομέα.

Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμα θα διοργανώσει συνέδριο, επιζητώντας τη συμμετοχή οικονομολόγων, φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, ιδρυμάτων, ΜΚΟ, κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών, με σκοπό τη διερεύνηση καινοτόμων πρωτοβουλιών που έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, καθώς και την εξέταση προγραμμάτων που προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης. Οι αξιόλογες προτάσεις που θα προκύψουν θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά και άμεσα.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 2014.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Ιδρύματος, πριν από σχεδόν δύο χρόνια, για τη διάθεση επιπλέον €100 εκατομμυρίων μέσα σε ορίζοντα τριετίας (2012-2015), προκειμένου να βοηθήσει στην ανακούφιση των δυσμενών συνεπειών της εντεινόμενης κρίσης στην Ελλάδα. Έκτοτε, και στο πλαίσιο της παραπάνω πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα έχει ήδη διαθέσει €72,1 εκατομμύρια για την ενίσχυση ποικίλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών σε όλη τη χώρα.

Η πρώτη πρωτοβουλία των €100.000.000 του Ιδρύματος ήταν, σε μεγάλο βαθμό, μία προσπάθεια άμεσης ανακούφισης, με σκοπό να βοηθήσει τον πληθυσμό της χώρας να επιβιώσει παρά τις σφοδρές συνέπειες της σοβαρότατης κοινωνικοοικονομικής κρίσης, και να αντέξει την κατάρρευση του υφιστάμενου συστήματος στήριξης. Η νέα πρωτοβουλία των επιπλέον €100.00.000 έχει στρατηγικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Το ζήτημα της ανεργίας των νέων, από τη φύση του, απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, έρευνα, ενεργό και συμμετοχική διαδικασία, και προσεκτική εκτέλεση, καθώς και την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων λύσεων.

Η ανεργία των νέων βρίσκεται σε κρίσιμα επίπεδα στην Ελλάδα, αποτελεί, ωστόσο, σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες. Με την ανακοίνωση της νέας του πρωτοβουλίας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ως σκοπό, όχι μόνο να στηρίξει τους άνεργους νέους της Ελλάδας, αλλά και να αναπτύξει ένα νέο πρότυπο, έναν τόπο συζήτησης και ένα διάλογο για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος σε παγκόσμια κλίμακα.