Σύνοδος Πρυτάνεων: Ανεπανόρθωτη η βλάβη σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ αλλά δεν φταίμε εμείς

5.11.13

Παραθέτω ολόκληρο το ομόφωνο ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ που συνεδρίασε σήμερα στο Λαύριο:

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων (ΣτΠ) διαπιστώνει με αγωνία την ανεπανόρθωτη βλάβη που υφίστανται το ΕΚΠΑ και το ΕΜΠ, που αδυνατούν να λειτουργήσουν, καθώς και την επαπειλούμενη υποβάθμιση της ακαδημαϊκής λειτουργίας των Πανεπιστημίων Πατρών, Ιωαννίνων, Κρήτης, Θεσσαλίας, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που προκαλεί η εφαρμογή από το ΥΠΑΙΘ των μέτρων διαθεσιμότητας διοικητικών υπαλλήλων. Τα μέτρα αυτά αποφασίστηκαν ερήμην των Πανεπιστημίων που τα υφίστανται και για τις συνέπειες τους οι Πρυτανικές Αρχές δεν φέρουν ευθύνη.

Η ΣτΠ ενημερώνει την ελληνική κοινωνία ότι το αναμενόμενο δημοσιονομικό όφελος αυτών των
μέτρων είναι μηδαμινό καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 0,8 τοις χιλίοις (δηλ. 8 ευρώ για κάθε 10.000 ευρώ) της μισθολογικής δαπάνης του Δημοσίου, έναντι της υπερπολλαπλάσιας βλάβης από την απώλεια ερευνητικών εσόδων και εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό η ΣτΠ θα καταφύγει επιπρόσθετα στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι Πρυτανικές Αρχές, παρά τις αντίξοες συνθήκες, εργάζονται για την λειτουργία των
Πανεπιστημίων. Τα Πανεπιστήμια και οι διοικήσεις τους, στο πλαίσιο της τήρησης της νομιμότητας, έχουν εγκαίρως και κατ' επανάληψη ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας για τα τεκταινόμενα σε αυτά. Η μετατόπιση συνεπώς της ευθύνης από την κυβέρνηση προς τους Πρυτάνεις είναι τουλάχιστον απαράδεκτη.

Στο πλαίσιο άσκησης όλων των ένδικων βοηθημάτων, τα Πανεπιστήμια προσέφυγαν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας (ΣτΕ) από το οποίο αναμένεται η σχετική απόφαση. Η ΣτΠ καλεί την Πολιτεία να σεβαστεί την διαδικασία προσωρινής δικαστικής προστασίας που εκκρεμεί ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και να μην προχωρήσει σε εκδόσεις διοικητικών πράξεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τετελεσμένες καταστάσεις πριν την ολοκλήρωση της εκκρεμούσας διαδικασίας.

Η ΣτΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του για την ανεύρεση λύσης
στα ζητήματα που έχει προκαλέσει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, ώστε να
αντιμετωπισθούν τα λειτουργικά προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και να διασφαλιστεί η
εκπαιδευτική διαδικασία (εγγραφές, εξετάσεις, εξάμηνο φοίτησης) για την προάσπιση του μείζονος
διακυβεύματος, αυτού του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Υπουργείο, πρυτανικές αρχές και διοικητικοί υπάλληλοι μιλούν για το καλό του Δημοσίου Πανεπιστημίου αλλά το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Μετσόβιο Πολυτεχνείo παραμένουν εδώ και δυο μήνες ερμητικά κλειστά.

Φανταστείτε να ήθελαν και το...κακό του Δημοσίου Πανεπιστημίου...