Η έρευνα που δείχνει την αποτυχία της Αστυνομίας να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών

14.5.14


Μια νέα παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Αμνηστίας μεταξύ 21 χωρών από όλες τις ηπείρους, σε περισσότερους από 21,000 ανθρώπους, αναδεικνύει πως ο φόβος των βασανιστηρίων εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα σε όλες τις χώρες.

Στην Ελλάδα, το 57% των ερωτηθέντων δεν αισθάνεται ασφάλεια από τα βασανιστήρια σε περίπτωση κράτησής τους από τις αστυνομικές αρχές. Παρόμοια, όμως, είναι τα συμπεράσματα της έρευνας και στις άλλες χώρες: Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (ποσοστό 44%) δηλώνουν ότι φοβούνται για βασανισμούς σε περίπτωση κράτησης - φυλάκισής τους στη χώρα στην οποία διαμένουν.

Ο φόβος των βασανιστηρίων είναι υψηλότερος στη Λατινική Αμερική. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία και τον Καναδά αισθάνονται ασφαλείς από τα βασανιστήρια, με πάνω από τρία τέταρτα βέβαια ότι θα είναι ασφαλής από τα βασανιστήρια, σε περίπτωση σύλληψης στη χώρα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία (82%) θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο ενάντια στα βασανιστήρια. Η υποστήριξη αυτή είναι ισχυρή σε ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ελλάδα (80% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα).

Ωστόσο, πάνω από το ένα τρίτο (36%) θεωρεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα βασανιστήρια μπορούν να δικαιολογηθούν. Στην Ελλάδα το 87% διαφωνεί ότι τα βασανιστήρια μπορεί να δικαιολογηθούν.


Σχόλιο Παραπολιτικής: Μόνο εύκολη δεν είναι η διαδικασία ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την Αστυνομία, πόσο μάλλον μετά από όλα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.

Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει μια κάποια αρχή.