Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση για τη φορολόγηση των μεγάλων πολευθνικών του Διαδικτύου στην Ελλάδα

3.6.14


Ερώτηση για τα έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τις μεγάλες πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου και την πάταξη πιθανής φοροδιαφυγής κατέθεσε ο Κώστας Τριαντάφυλλος,  προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Όπως σημειώνει στην ερώτησή του ο Βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ «με δεδομένο ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο έχουν συνεχώς αυξανόμενο όγκο συναλλαγών, εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου, είναι προφανές ότι τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα πρέπει να αυξάνονται αντιστοίχως» και ζητάει από τους αρμόδιους Υπουργούς ενημέρωση σχετικά με τις οικονομικές δραστηριότητες αυτών των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τη φορολόγησή τους, αλλά και τον έλεγχο στον οποίο υπόκεινται για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Η ανάπτυξη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω επιχειρηματικών δραστηριοτήτων πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας είναι ένα από τα ζητούμενα για την έξοδο από την οικονομική κρίση.

Ως το τέλος του 2015, αναμένονται οι προτάσεις της ομάδας που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ για τη φορολογική αντιμετώπιση των ενδοομιλικών συναλλαγών. Στην παρουσίαση της προόδου των εργασιών της ομάδας που έγινε στις 23 Ιανουαρίου 2014, οι ειδικοί του Οργανισμού ανέφεραν ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η μεταβίβαση κερδών από τις πολυεθνικές και η συνεπακόλουθη διάβρωση της φορολογικής βάσης είναι νόμιμες.

Στοιχεία του Reuters δείχνουν ότι 37 από τις 50 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες στην παραγωγή υπολογιστών, λογισμικού και στο διαδίκτυο διατηρούν την έδρα των διεθνών δραστηριοτήτων τους σε χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή.

Σύμφωνα με διεθνή εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, οι Google,  Amazon,  Apple, Facebook και Microsoft  συνεισέφεραν, το 2011, 37,5 εκατ. ευρώ στα δημόσια έσοδα του γαλλικού κράτους, έναντι 829 εκατομμυρίων που θα πλήρωναν αν φορολογούνταν με βάση τους συντελεστές του γαλλικού φορολογικού συστήματος.

Είναι εμφανές, πάντως, ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες βρίσκουν τον τρόπο να περιορίζουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.

Στην Ελλάδα, η φορολόγηση εταιρειών εξαρτάται αφενός από το αν έχουν, φυσικά, εγκατάσταση στη χώρα μας και αφετέρου αν έχει συναφθεί σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας με τη χώρα που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, όπου σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ υπάρχει πλαφόν με τη φορολόγηση για μερίσματα και τόκους να αγγίζει μόλις το 5%.

Ούτε το νέο νομοθετικό πλαίσιο  με τον ν. 4172/2013 (άρθρα 61 επ.) εξάλειψε τις τακτικές φοροδιαφυγής, οι οποίες, νόμιμες και μη, προφανώς εξακολουθούν να υπάρχουν.

Σε τακτικές φοροδιαφυγής καταφεύγουν οι πολυεθνικές εταιρείες, κυρίως, με τη μέθοδο χρέωσης υψηλών royalties (δικαιώματα χρήσης σημάτων) στις θυγατρικές, προκειμένου να εμφανίζουν υψηλό κόστος και να αποφεύγουν τη φορολόγηση στην Ελλάδα, όπως, επίσης, και με τη μέθοδο transfer pricing, με την οποία οι θυγατρικές εταιρείες αγοράζουν από τις  μητρικές τους σε επαχθώς υψηλές τιμές προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, προκειμένου να εμφανίζουν κόστη και ζημίες.

Τέλος, με δεδομένο ότι οι πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο έχουν συνεχώς αυξανόμενο όγκο συναλλαγών, εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου, είναι προφανές ότι τα αντίστοιχα δημόσια έσοδα πρέπει να αυξάνονται αντιστοίχως.

Με βάση τα ανωτέρω

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

-Ποια είναι τα έσοδα που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου και έχουν οικονομικές συναλλαγές και στη χώρα μας, όπως είναι οι Google, Amazon, Apple, Facebook, Twiter και Microsoft;
-Ποια είναι η φορολογική διαδικασία που τηρείται για αυτές τις εταιρείες και ποια η φορολογική νομοθεσία που εφαρμόζεται;
-Υπάρχουν στοιχεία για τα έσοδα των εταιρειών αυτών από τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην Ελλάδα και το ποσό των φόρων που έχουν καταβάλει στη χώρα μας;
-Έχουν ελεγχθεί οι εταιρείες αυτές για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού;
-Οι διαφημίσεις Ελλήνων χρηστών στο διαδίκτυο πώς φορολογούνται και πώς αποδίδεται ο ΦΠA;