Σαχινίδης: Να χαλαρώσει ο στόχος για πρωτογενή πλεονάσματα για να ανασάνει η ελληνική οικονομία

1.9.14


Αναποτελεσματική χαρακτηρίζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση ο Φίλιππος Σαχινίδης τονίζοντας ότι η ανάκαμψη της Ευρώπης είναι η πιο αργή σε όλη της την ιστορία. 

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των ΝΕΩΝ του Σαββατοκύριακου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών σημείωσε:

Ο μεγαλύτερος εχθρός στην Ευρώπη είναι η ανεργία και η χαμηλή ανάπτυξη και όχι τα ελλείμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ελέγχονται. 

Μια από τις αδυναμίες στο θεσμικό πλαίσιο της ευρωζώνης για την οποία ευθύνονται τα σοσιαλιστικά κόμματα που συνυπέγραψαν την Συνθήκη του Μάαστριχτ και το Σύμφωνο για Ανάπτυξη και Σταθερότητα είναι ότι προτάσσουν τη σταθερότητα των τιμών και τη δημοσιονομική ισορροπία έναντι του στόχου για πλήρη απασχόληση.  

Δεν υπάρχει ουσιαστική δέσμευση για την απασχόληση και αυτό επηρεάζει αρνητικά τη στάση των πολιτών έναντι της Ευρώπης.  

Η αδυναμία χωρών της ευρωζώνης να αντιμετωπίσουν την ύφεση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ομοσπονδιακός προϋπολογισμός για να στηρίξει χώρες με παρατεταμένη ύφεση όπως η Ελλάδα. Για αυτό πρέπει να χαλαρώσει ο στόχος για τα πρωτογενή πλεονάσματα ώστε να αφεθεί η ελληνική οικονομία να ανασάνει.