Το Ποτάμι προτείνει να επιτραπεί στους διορισμένους καθηγητές να κάνουν φροντιστήρια στους μαθητές τους

25.9.14


Παρουσιάζοντας πρόσφατα τις θέσεις του προσωπικού κόμματος που διατηρεί, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εκπροσωπώντας προφανώς το νέο και το καινοτόμο που κάποιοι αποτυγχάνουμε να κατανοήσουμε, κατέθεσε μια ρηξικέλευθη πρόταση.

Τα ακριβή του λόγια ήταν τα εξής:

Το 2013, οι Έλληνες δαπάνησαν συνολικά 1 δις για φροντιστήρια.
Πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα, να επιτρέψουμε στους καθηγητές των δημοσίων σχολείων να κάνουν φροντιστηριακά μαθήματα όπως οι γιατροί του ΕΣΥ κάνουν απογευματινά ιδιωτικά ιατρεία μέσα στα νοσοκομεία. Να γίνουν, πιλοτικά στην αρχή, σε επιλεγμένες περιοχές, να το μελετήσουμε και να το επεκτείνουμε σε όλη τη χώρα αν αποδώσει.

Πρόκειται για τη πρώτη πραγματικά πρωτότυπη πρόταση του Ποταμιού. Γιατί να παιδευόμαστε με αιτήματα όπως καλύτερα σχολεία και καλύτερους μισθούς για τους εκπαιδευτικούς; Γιατί να τα βάλουμε με την τεράστια φοροδιαφυγή της παρα-εκπαίδευσης; Γιατί να προτείνουμε να απασχοληθούν περισσότεροι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση κι όχι ήδη διορισμένοι; Πάνε αυτά, λογικά είναι παλαιοκομματικά αιτήματα.

Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε επίσημα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς το δικαίωμα να αντιμετωπίζουν τους μαθητές της τάξης ως πιθανούς πελάτες τους, παρόλο που οι φορολογούμενοι τους πληρώνουν επιδιώκοντας ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Τρομερή ιδέα. Απορώ γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί νωρίτερα.