Αυξήθηκε ανησυχητικά και τον Ιούλιο το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

25.9.14


Ένα ακόμα καμπανάκι για την οικονομία σηματοδοτούν τα στοιχεία από τις εμπορευματικές συναλλαγές που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με αυτά, οι εισαγωγές ανέκαμψαν, ενώ στις εξαγωγές επικρατούν πτωτικές τάσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Euro2day, η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, τον Ιούλιο του 2014, ανήλθε στο ποσό των 4.352,3 εκατ. ευρώ (5.875 εκατ. δολάρια) έναντι 3.949 εκατ. ευρώ (5.150 εκατ. δολ.) τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 246,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,4%.

Από την άλλη πλευρά, η συνολική αξία των εξαγωγών τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκε σε 2.458,1 εκατ. ευρώ (3.338,0 εκατ. δολάρια) έναντι 2.484,7 εκατ. ευρώ (3.259,9 εκατ. δολάρια) τον Ιούλιο του 2013 εμφανίζοντας πτώση 1,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 28,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου τον Ιούλιο του 2014 διαμορφώθηκε σε 1.894,2 εκατ. ευρώ (2.537,0 εκατ. δολά.) έναντι 1.464,3 εκατ. ευρώ (1.890,1 εκατ. δολ.) τον ίδιο µήνα του 2013, παρουσιάζοντας αύξηση 29,4%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 217,8 εκατ. ευρώ, ή 19,4%.