Νέο πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα

2.12.14


Την επιβολή χρηματικών κυρώσεων στην Ελλάδα αποφάσισε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η χώρα δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη απόφασή του από το 2005 με την οποία διαπιστώθηκε ότι υπήρξε παράβαση των υποχρεώσεων με βάση την κοινοτική οδηγία «περί των στερεών αποβλήτων».

Tο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την επιβολή ενός κατ' αποκοπήν ποσού 10 εκατ. ευρώ αλλά και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2005 χρηματικής ποινής της οποίας το ποσό θα εξαρτάται από την πρόοδο στην -εκ μέρους της Ελλάδας- εκτέλεση της απόφασης αυτής και το οποίο θα ανέλθει, ελλείψει τέτοιας προόδου, σε 14 και πλέον εκατ. ευρώ ανά εξάμηνο καθυστέρησης.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ του Έθνους.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σπουδαία εθνική επιτυχία για την οποία θα έπρεπε να είμαστε όλοι περήφανοι. Άντε με το καλό να ξεφορτωθούμε την Τρόικα, να γράψουμε κι άλλες τέτοιες χρυσές σελίδες στην Ιστορία μας.