Πλήρωνε μακάκα Έλληνα τα τέλη για την Ερτ...

8.10.08