Για την πώληση της Ολυμπιακής

9.3.09

Το γράφημα δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα "Τα ΝΕΑ"