Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Athenian College από το Υπ.Παιδείας και 100.000 ευρώ πρόστιμο στο ΙΕΚ ΔΟΜΗ

13.9.11


Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Athenian College, αποφάσισε μετά από σχετική εισήγηση του ΕΚΕΠΙΣ, η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Φώφη Γεννηματά, για λόγους δημοσίου συμφέροντoς, παραβίασης των όρων αυτής και μη σύννομης λειτουργίας της.

Ειδικότερα, το Athenian College παραβίασε τους όρους της άδειας λειτουργίας του και του νόμου καθώς με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του γνωστοποίησε ότι πραγματοποιεί επιπλέον προγράμματα σπουδών από αυτά που όριζε η άδεια του. Επιπλέον η διαφήμιση που χρησιμοποίησε στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ από κοινού με το ΙΕΚ ΔΟΜΗ, κρίθηκε ως παραπλανητική, καθώς ισχυριζόταν ότι παρείχε με σπουδές ενός έτους στα ελληνικά τίτλο Bachelor, ενώ το παραπάνω δεν είναι αληθές αφού δεν περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας της σχετικός όρος και δυνατότητα.

Σημειώνεται ότι το Athenian College...

...κλήθηκε εγγράφως από το Υπουργείο Παιδείας από την Τρίτη 30-8-2011 να αποσύρει αμέσως τη σχετική διαφήμιση. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Φώφη Γεννηματά με επιστολή της στο Athenian College, όχι μόνο είχε ζητήσει την απόσυρση της διαφήμισης, αλλά και την αποκατάσταση της αλήθειας με τη δημοσίευση στον τύπο σαφών και πλήρων διευκρινίσεων. Ενώ κλήθηκε να αποκαταστήσει την πραγματικότητα, το Athenian College ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση με την οποία επαναλάμβανε τον ισχυρισμό ότι παρέχει προγράμματα σπουδών, που χορηγούν τίτλο Bachelor σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Nottingham Trent. "

Ο νόμος εφαρμόζεται. Είναι μια απόφαση που στέλνει το μήνυμα σε όλους ότι σε αυτή την εποχή της βαθιάς κρίσης, κανείς δεν μπορεί να παίζει με την εκπαίδευση και την ελπίδα των νέων παιδιών" σημείωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης. Σημειώνεται επίσης ότι, την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στο Ι.ΙΕΚ ΔΟΜΗ, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης, Ευθύμιος Μπάκας. Το πρόστιμο επιβάλλεται καθώς το ΙΙΕΚ ΔΟΜΗ προχώρησε στην προβολή διαφήμισης χωρίς τη λήψη της κατά το νόμο προβλεπόμενης άδειας, ενώ παραβίασε και το νόμο που ορίζει ότι δεν επιτρέπεται στη διαφήμιση και προβολή, η συσχέτιση ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. με φορείς άτυπης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης. Επιπλέον μετά από σχετικό έλεγχο όλων των διαφημίσεων των ΙΙΕΚ, που είχε ζητήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Φώφη Γεννηματά, καλούνται σε ακρόαση πέντε από αυτά και προχωρούν οι διαδικασίες που ο νόμος ορίζει.