Οι δύο, ο εξής ένας...

5.11.11

Ο ένας παραιτείται από την πρωθυπουργία. Ο άλλος δεν αναβάλει τις φιλοδοξίες του για την πρωθυπουργία ούτε για τέσσερις μήνες. Ο ένας έκανε ένα βήμα για εκλογές στον Φεβρουάριο του 2012  και όχι στο τέλος της τετραετίας, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2013. Ο άλλος παραμένει σταθερός στο αρχικό αίτημα για εκλογές εδώ και τώρα. Αν -όπως λέγεται κυνικά- στόχος και των δύο είναι η καρέκλα ο ένας θυσιάζει 19 μήνες (τυπικά) βέβαιης πρωθυπουργίας και ο άλλος 4 μήνες (τυπικά) πιθανής πρωθυπουργίας. Συνεπώς δεν «φταίνε (εξίσου) και οι δύο»

Ο Πάσχος Μανδραβέλης για ακόμα μια φορά περιγράφει το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.