Διπλασιάστηκε η επιχορήγηση του Υπ.Παιδείας στο Ινστιτούτο Διοφάντος

19.1.12

Κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες για το Ινστιτούτο "Διόφαντος" το οποίο σχετίζεται με την έκδοση των σχολικών βιβλίων και εποπτεύεται από το Υπ.Παιδείας.

Καταγράφω απλά μια απόφαση της Υπ.Παιδείας η οποία στις 14 Δεκεμβρίου αποφάσισε τον ανακαθορισμό  επιχορήγησης του "Διόφαντος" από το ποσό των 783.160,00 € στο ποσό των 1.497.760,00 € για το οικονομικό έτος 2011.

Το συγκεκριμένο έγγραφο φέρει μάλιστα την ένδειξη "επείγον" όπως και την αναφορά "να διατηρηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου". Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια μόλις χθες, δηλαδή ένα μήνα μετά.