Επέστρεψε

11.1.13

Ο Κώστας ο Σκανδαλίδης επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη του Βενιζέλου.

Το τίποτα επέστρεψε στο πουθενά.