Παραίτηση-βόμβα τριών μελών της Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων

17.4.13

Τρία μέλη από τα επτά της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) παραιτήθηκαν, μετά την ψήφιση τριών τροπολογιών που αποσαθρώνουν τη λειτουργία της Αρχής. Οι τροπολογίες ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά τη συζήτηση του αναπτυξιακού νόμου και πέρασαν «στα ψιλά», στη σκιά της έντονης διαμάχης για την τροπολογία που αφορούσε στα δάνεια των κομμάτων.

Οι νέες «πονηρές» ρυθμίσεις προβλέπουν την αναδρομική νομιμοποίηση όλων των απευθείας αναθέσεων στο διάστημα για τον...


...τελευταίο χρόνο, με το πρόσχημα ότι όλοι όσοι υπέβαλαν αίτημα έγκρισης από την ΕΑΑΔΗΣΥ δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένοι. Προβλέπεται επίσης ο περιορισμός του ελέγχου της Αρχής σε συμβάσεις μεγάλου αντικειμένου –πολύ πάνω από τα όρια που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση– καθώς και η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση στην Αρχή για όλα τα τακτικά μέλη της επιτροπής.

Για την κατανόηση του προβλήματος, ας θυμίσουμε ότι η ΕΑΑΔΗΣΥ συγκροτήθηκε για τον έλεγχο μιας εξαιρετικά νευραλγικής διαδικασίας: την έγκριση ή μη αιτημάτων εξαίρεσης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα από τον κανόνα των ανοιχτών διαγωνισμών. Το έργο της έφερε αποτέλεσμα. Το 80% των αιτημάτων, ιδιαίτερα από νοσοκομεία και Δήμους, απορρίφθηκε από την ΕΑΑΔΗΣΥ. Ο λόγος; Οι φορείς ζητούσαν την κάλυψη παγίων αναγκών με απευθείας αναθέσεις. Για να το πετύχουν, καθυστερούσαν σκόπιμα τη διαδικασία των διαγωνισμών, με στόχο τη δημιουργία τεχνητών ελλείψεων στο «αμήν».

H πολύ ενδιαφέρουσα συνέχεια στην Athens Voice εδώ.