ΕΚΠΑ: Η Σύγκλητος ανακοίνωσε την έναρξη των μαθημάτων αλλά...

12.11.13

Παραθέτω τη σχετική ανακοίνωση:

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της  12ης Νοεμβρίου 2013,   εκτιμώντας την εκρηκτική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στους κόλπους του Πανεπιστημίου εξαιτίας του αυθαίρετου μέτρου της διαθεσιμότητας και της συνεχιζόμενης αδιαλλαξίας του Υπουργείου Παιδείας και αναλογιζόμενη παράλληλα την αγωνία χιλιάδων οικογενειών και των φοιτητών τους  οι οποίοι μένουν αποκλεισμένοι από τα μαθήματά τους, καθώς και την αποστολή του Πανεπιστημίου ως ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, αποφάσισε την έναρξη των μαθημάτων από Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013.

Προς τούτο καλεί το Διοικητικό Προσωπικό κατά τη Γενική του Συνέλευση,  τη Δευτέρα 18-11-2013, να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη πρόσβαση διδασκόντων και διδασκομένων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Σχόλιο Παραπολιτικής: Πρόκειται ουσιαστικά για μια στρατηγική κίνηση της Συγκλήτου, κυρίως έναντι εκείνων που της καταλογίζουν ευθύνες για το lockout.

Δεν είναι καθόλου δεδομένο όμως ότι η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει πράγματι, καθώς πρακτικά αυτό εξαρτάται από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τις αποφάσεις τους. Με λίγα λόγια, από την ανακοίνωση της έναρξης των μαθημάτων μέχρι και την...έναρξη τους, υπάρχει μεγάλη απόσταση.