Κατάργηση του όρου λαθρομετανάστης ζητά ο Κώστας Τριαντάφυλλος

5.3.14

Ο Κώστας Τριαντάφυλλος, αρμόδιος Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ σε θέματα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε, την Παρασκευή, Τροπολογία, στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου για την κατάργηση του όρου «λαθρομετανάστευση» από τα επίσημα, νομικά κείμενα του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα με την Τροπολογία αυτή, εφόσον γίνει δεκτή από τον Υπουργό, αντικαθίσταται ο απαξιωτικός, για την ανθρώπινη υπόσταση, όρος «λαθρομετανάστης» από τον δόκιμο όρο «παράτυπος μετανάστης» σε όλες τις κανονιστικές και διοικητικές πράξεις και τον Οργανισμό του Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας και της αιτιολογικής έκθεσης που τη συνοδεύει:

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

Αιτιολογική Έκθεση

Η χρήση του όρου «λαθραίος» δεν μπορεί να αποτελεί πρώτο συνθετικό μιας σύνθετης λέξης που αναφέρεται σε ανθρώπους. Όροι όπως «λαθρομετανάστευση» και «λαθρομετανάστης», αναφερόμενοι σε συνανθρώπους, υποβιβάζουν τον κοινωνικό και νομικό πολιτισμό της χώρας, απαξιώνουν και υποβιβάζουν ανθρώπους, και δημιουργούν ένα υπόστρωμα επί του οποίου βασίζονται ρατσιστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές. Επομένως η απάλειψη πρωτίστως από την δικαιϊκή και νομική ορολογία τέτοιων προσβλητικών εννοιών είναι απόλυτη αναγκαιότητα.

Σημαντική σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η αντικατάσταση της χρήσης αυτών των όρων με τους δόκιμους όρους «παράτυπος μετανάστης» και «παράτυπη μετανάστευση» σε όλες τις κανονιστικές και διοικητικές πράξεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Προτεινόμενη Προσθήκη - Τροπολογία

Όπου σε κανονιστικές και διοικητικές πράξεις ή στον Οργανισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφέρονται οι όροι «λαθρομετανάστης» και «λαθρομετανάστευση»,  αυτοί αντικαθίσταται από τους όρους «παράτυπος μετανάστης» και «παράτυπη μετανάστευση» αντιστοίχως.