Η σημερινή δήλωση του πρωθυπουργού για τα επεισόδια στην Αθήνα...

18.12.08


Ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η παγκόσμια οικονομία δοκιμάζεται από μια εξαιρετικά έντονη και σύνθετη κρίση. Μια κρίση που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Μια κρίση της οποίας είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τις διαστάσεις και τη διάρκεια.

Οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης επηρεάζουν ασφαλώς και τη χώρα μας. Μπορεί οι επιπτώσεις αυτές να είναι μέχρι τώρα περιορισμένες, αλλά η Ελλάδα δεν είναι έξω, ούτε πέρα από τον κόσμο.

Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων, που αναπόφευκτα προκαλεί και στη χώρα μας η διεθνής οικονομική κρίση, είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Κάθε χώρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Έχει πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Έχει τομείς οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερο βάρος, με μεγάλη σημασία για την εθνική οικονομία. Μεγάλο ειδικό και ουσιαστικό βάρος για την Ελλάδα έχει ο Τουρισμός. Ένας τομέας στρατηγικός για μας. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό, για να βοηθήσουμε τον Τουρισμό να ξεπεράσει τα σοβαρά προβλήματα που προκαλεί η διεθνής κρίση. Να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον.

Με αυτή τη στόχευση, αποφασίσαμε σήμερα τα εξής μέτρα:

1: Αυξάνονται οι δαπάνες για προβολή της χώρας, κατά 50%, με στόχο τη συγκράτηση του αριθμού των επισκεπτών.
2: Μειώνεται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ), από 1‰ επί της αξίας του κτίσματος και 6‰ επί της αξίας του οικοπέδου, σε 0,33‰ για τα έτη 2009 και 2010.
3: Αναστέλλεται για ένα έτος η καταβολή εισφοράς του Ν. 128/75 για το σύνολο των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες.
4: Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του «Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας στην Οικονομία»
5: Υλοποιείται άμεσα και δυναμικά το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις τουριστικών υποδομών, υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.
6: Μειώνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων για την Αυτοδιοίκηση, από το 2%, σε 0,5%. Η απώλεια αυτή των ΟΤΑ αντικαθίσταται από αύξηση, κατά 20%, των πόρων που προέρχονται από τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων.
7: Λαμβάνεται μέριμνα για άμεση επιστροφή από τις ΔΟΥ του οφειλόμενου ΦΠΑ.
8: Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, παρέχεται κεφάλαιο κίνησης, με πλήρη επιδότηση των τόκων, μέχρι του ποσού των 350 χιλ. Ευρώ.
9: Δίνεται άμεση προτεραιότητα στην καταβολή των οφειλομένων ποσών των επιχορηγήσεων για όσες επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί στον Επενδυτικό Νόμο, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
10: Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της λειτουργικής τακτοποίησης ξενοδοχειακών μονάδων που αποτελούσε πάγιο και χρόνιο πρόβλημα.
11: Μετατρέπεται το εποχικό επίδομα ανεργίας σε επίδομα εργασίας.
12: Αυξάνεται κατά 21%για το 2009 ο αριθμός των εισιτηρίων για τον Κοινωνικό Τουρισμό, που οργανώνει η Εργατική Εστία. Ήδη από πέρυσι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης αύξησε τα δελτία κοινωνικού τουρισμού κατά 41%.
13: Λειτουργεί πρόγραμμα κατάρτισης με θεωρητική και πρακτική άσκηση και υποχρέωση των επιχειρήσεων που μετέχουν να απορροφήσουν 30% όσων καταρτίζονται.
14: Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την τόνωση των ξενοδοχείων και άλλων συναφών επιχειρήσεων στο κέντρο της Αθήνας, που έχουν υποστεί ζημιές από τα τελευταία θλιβερά συμβάντα.

Η πορεία της οικονομίας μας επηρεάζεται ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό από την πορεία του Τουρισμού. Η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει κι άλλες, συμπληρωματικές πρωτοβουλίες, εφόσον χρειαστεί. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε αυτό που με θυσίες όλων των Ελλήνων πετύχαμε τα χρόνια που πέρασαν. Με κορύφωση τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, όπου η Ελλάδα πέτυχε να καταξιωθεί διεθνώς ως ασφαλής και φιλόξενος προορισμός».