Ρώτησε, απάντησαν

25.6.11


Ο Πάγκαλος έθεσε ένα κάποιου τύπου ερώτημα εδώ κι έλαβε μια πρώτη απάντηση εδώ. Η αξία της προσφοράς του Αντιπροέδρου είναι ανεκτίμητη.

Μαζεύει όλη τη φθορά αλλά τα μηνύματα φθάνουν στους αποδέκτες τους.