Απάντηση του Υπ.Παιδείας για το Ινστιτούτο Νεολαίας

18.7.11

Παραθέτω αυτούσια τη νέα ανακοίνωση του Υπ.Παιδείας για τα όσα έχουμε κατά καιρούς δημοσιεύσει για το Ινστιτούτο Νεολαίας:

Παραβλέποντας την ακραία φρασεολογία και τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιήθηκαν σας αναφέρουμε, ότι αμέσως μετά την ανάδειξη του θέματος που αφορά στην υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας» από το blog σας, η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννα Διαμαντοπούλου, ζήτησε να ερευνηθούν στην λεπτομέρειά τους όλα τα θέματα που θίχτηκαν, ώστε να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις και εγγυήσεις για την αντικειμενικότητα και διαφάνεια των διαδικασιών.


Με βάση λοιπόν, την ενημέρωση που ζήτησε και έλαβε η Υπουργός σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:
Το Ινστιτούτο Νεολαίας είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που θεσμοθετήθηκε με βάση το άρθρο 17 του Ν.3369/2005 για την προώθηση της...


...νεανικής καινοτομίας μέσα από δράσεις και Ευρωπαϊκά προγράμματα και δεν υπήρξε ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής καμία πρόβλεψη για κατάργηση του (σε αντίθεση με το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και εργάζονται χωρίς αμοιβή.

Η συγκρότηση του ΔΣ έγινε με το υπ αριθμό 117/1/4/2010 ΦΕΚ κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω των διαδικασιών της ανοιχτής διακυβέρνησης- opengov- με την ίδια διαδικασία που στελεχώθηκαν ΌΛΟΙ οι δημόσιοι οργανισμοί.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο αναφέρεστε, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.


Υπήρξε πλήρης ανασχεδιασμός και αναδιοργάνωση του προγράμματος ώστε να υπάρξει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.


Λόγω του αναμενόμενου μεγάλου αριθμού υποψηφίων για την υλοποίηση του προγράμματος, η πολιτική ηγεσία που εποπτεύει το ίδρυμα ζήτησε να εξασφαλιστούν οι διαδικασίες αντικειμενικών επιλογών με βάση το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ .
Κατόπιν αυτών το ίδρυμα προέβει στις παρακάτω ενέργειες:


1. Το ηλεκτρονικό τεστ δεξιοτήτων ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν). Την επόμενη εβδομάδα το τεστ θα ελεγχθεί και από τους εμπειρογνώμονες του ΑΣΕΠ.

2. Μετά την προεπιλογή με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια προσόντων και το ηλεκτρονικό τεστ θα υπάρξει συνέντευξη των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν. Η συνέντευξη κρίνεται αναγκαία γιατί οι νέοι αυτοί πρέπει να έχουν ειδικές δεξιότητες για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Παρότι ο κανονισμός δεν το προβλέπει, για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας στην επιτροπή αυτή θα συμμετέχουν στελέχη του ΑΣΕΠ, καθώς και φορείς με γνώση και εμπειρία για θέματα της νεανικής επιχειρηματικότητας, όπως ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επιχειρηματικότητας Νέων.