Κανονικά δημοσιεύεται στο Έθνος η προκήρυξη του Ινστιτούτου Νεολαίας

13.7.11

Συνεχίζεται χωρίς ντροπή η συνωμοσία της σιωπής γύρω από τις επίμαχες προσλήψεις του Ινστιτούτου Νεολαίας με το Έθνος να δημοσιεύει κανονικά την προκήρυξη του διαγωνισμού.

Όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Νεολαίας, www.ify.gr. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά προσόντα και συμπλήρωσαν επιτυχώς την ηλεκτρονική αίτηση θα υποβληθούν σε ηλεκτρονική εξέταση δεξιοτήτων, ενώ το τελικό στάδιο της επιλογής αφορά προσωπικές συνεντεύξεις με την επιτροπή αξιολόγησης του Ινστιτούτου. 

Και οι "προσωπικές συνεντεύξεις" δεν ενοχλούν κανέναν!