Αναδιάρθρωση ΕΡΤ: Το μέλλον των τηλεοπτικών της σταθμών

19.8.11

Οι ά μεσα συντελούμ ενες αλλαγές στο χώρο της Δημ όσιας Τηλεόρασης συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα που παρουσίασε ο Υπ.Επικρατείας Ηλ.Μόσιαλος: