Μόσιαλος: Είναι αλήθεια ότι οι Ευρωπαίοι μας δανείζουν με ληστρικά επιτόκια;

5.6.12

Παραθέτω αυτούσια μια εξαιρετικά χρήσιμη σημείωση που δημοσίευσε ο πρώην υπουργός Ηλίας Μόσιαλος μέσω του προσωπικού του λογιαριασμού στο Facebook:

Με την πρώτη δανειακή σύμβαση το κόστος δανεισμού ανερχόταν στο 3-μηνο euribor + 3.0% και κυμανθηκε μεταξύ 3.4 – 4.5% από τον Ιούνιο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2011. Το 3-μηνο euribor αυξήθηκε στην διάρκεια του 2011 ξεπερνώντας το 1.5% τον Δεκέμβρη 2011.Τον Φεβρουάριο του 2012 (21/02) αποφασίστηκε στο Eurogroup ότι το επιτόκιο που θα πληρώνουμε για δάνεια που πήραμε από τον Ιούνιο 2011 και μετά θα μειωθεί αναδρομικά, κατά 1.5% (3-μηνο euribor + 1.5%), σε περίπου 3.0%. Αύτη η μείωση (μαζί με την επιστροφή τόκων) θα εξοικονομήσει περίπου 700 εκατ. € ετησίως έως το 2020 (δήλαδή 5.6 δις.€ ή 2.8% του ΑΕΠ συνολικά)

Το δεύτερο πακέτο στήριξής θα χρηματοδοτηθεί εκ μέρος των Ευρωπαίων εταίρων από το EFSF και το επιτόκιο που θα πληρώνουμε με τα σημερινά δεδομένα δεν ξεπερνά το 2.0% - δηλαδή το κόστος δανεισμού του EFSF από τις αγορές (και λειτουργικά κόστη, περίπου 0.15%).

Τα δάνεια του ΕFSF θα έχουν 25 χρόνια αποπληρωμής με 10 χρόνια περίοδο χάριτος (grace period) για την αποπληρωμή του κεφαλαίου. Θα αρχίσουμε να αποπληρώνουμε το κεφάλαιο το 2022. Στην ουσία έχουμε ήδη χρηματοδότηση με χαρακτηριστικά καλύτερα του ευρωομολόγου στην χώρα μας. Αν βέβαια προχωρήσει η δανειακή σύμβαση.

Το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι το γιατί να δανείζονται οι τράπεζες με 1% (εννοούν το MRO της ΕΚΤ το οποίο όμως είναι βραχυπρόθεσμης διάρκειας – κυρίως εβδομαδιαίας διάρκειας) και με τη σειρά τους να δανείζουν αυτές τα κράτη. Ζητούν να δανείζει απευθείας η ΕΚΤ τα κράτη. Αυτό δεν γίνεται με βάση τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και το καταστατικό της ΕΚΤ. Αν αλλάξουν οι Συνθήκες και το καταστατικό της ΕΚΤ, ταυτόχρονα με κοινή νομισματική πολιτική θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια μορφή ευρωπαϊκής ενοποίησης με κοινή δημοσιονομική πολιτική. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί το χαμηλό επιτόκιο θα το διασφαλίζουν τα κράτη μέλη που έχουν ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Αρά η δημοσιονομική πολιτική θα καθορίζεται κεντρικά από τις Βρυξέλλες.