Έρευνα ΕΜΠ: Τα ανοιχτά τζάκια προσφέρουν τη λιγότερο οικονομική θέρμανση

2.2.13

Την προσπάθεια των πολιτών για αναζήτηση εναλλακτικής πηγής θέρμανσης χαμηλότερου κόστους από αυτή του πετρελαίου, έρχεται να συνδράμει η μελέτη του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων.

Η μελέτη βασισμένη σε συγκεκριμένες παραδοχές (κόστος ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου κ.λπ.) που εάν...


...διαφοροποιηθούν, όπως επισημαίνεται αλλάζουν και τα συμπεράσματα, συγκρίνει τις διάφορες τεχνολογίες θέρμανσης, σε κόστος θερμικής ενέργειας και τον βαθμό απόδοσης με αντίστοιχα μεγέθη ενός συνήθους λέβητα πετρελαίου.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι την οικονομικότερη θέρμανση προσφέρουν οι αντλίες θερμότητας, κατηγορία στην οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κλιματιστικά. Το κόστος θερμικής ενέργειας αυτής της τεχνολογίας ανέρχεται στο 39,44% του αντίστοιχου κόστους του λέβητα πετρελαίου. Στον αντίποδα βρίσκεται η τεχνολογία του ανοιχτού τζακιού με κόστος 139,12% έναντι του 100% του λέβητα πετρελαίου. Το κόστος για τις αντλίες θερμότητας ανέρχεται σε 0,058 ευρώ ανά θερμική κιλοβατώρα έναντι κόστους 0,148 ευρώ ανά θερμική κιλοβατώρα του πετρελαίου θέρμανσης.

Αναλυτικά στην Καθημερινή εδώ.